30 000 лв. връща община Благоевград на МРРБ, за саниране сградата на Държавен архив по времето на Р. Томов, реши ВАС

Румен Томов

29 176,59 лева губи хазната в Благоевград, след като със свое решение от вчера и без право на обжалване ВАС постанови, че общината трябва да ги върне на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Сумата е надплатена за саниране сградата на Държавен архив – Благоевград. Поради факта, че за нея в момента има две висящи производства, Административен съд – Благоевград отмени решението за установяване на публично държавно вземане от 27.01.2022 г. на зам. министъра на регионалното развитие и благоустройството, който е и ръководител на оперативната програма. ВАС обаче не се съгласи с доводите на благоевградските си колеги и постанови, че парите трябва да бъдат върнати.

Договорът с оперативната програма бе сключен на 27.05.2020 г. от екипа на кмета Румен Томов за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в максимален размер до 438 975,97 лева. На 27.05.2021 г. Община Благоевград подаде искане за окончателно плащане по него, придружено с окончателен и технически отчет.

На 27.01.2022 г. обаче от оперативната програма уведомяват общината, че отказват верификация на разходи в общ размер на 98 620,05 лева, а от тях 29 176,59 лева са определени като надплатени и подлежащи на възстановяване.

Заедно с парите, които трябва да върне на министерството, общината му дължи още 833,41 лв. разноски по делото, с което задължението се закръгля на 30 000 лв.

ВАНЯ СИМЕОНОВА
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here