Звън на детски песни в Костинброд и този декември

„Парад на детската забавна песен“ Костинброд 2023 г. ще се проведе за поредна година през декември. Музикалният конкурс се провежда със съдействието на Съюза на българските композитори и Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни – гр. Костинброд. Заявки за участие може да се подават на: https://kostinbrod.bg/archives/72721
Повече ца регламента:  https://kostinbrod.bg/archives/72721
Конкурсът ще се проведе на място на провеждане: НЧ „Иван Вазов-1947“, на 9 декември от 16.00 часа до 19.00 часа.
Събитието дава възможност на деца от 3 до 16 годишна възраст да се изявят и професионално жури да ги оцени.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here