Председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков, свиква извънредно заседание на 16 октомври

На провелото се днес заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград, бе приет дневен ред от 1 точка.
На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА, извънредно заседание на Общински съвет Благоевград на 16 октомври 2023 година /понеделник/ от 9:30 часа, в зала „22- ри Септември“ на общината при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение № 60-00-516/28.09.2023 г., от Анита Коцелова – Заместник-кмет по икономическо развитие и управление на собствеността на община Благоевград, оправомощена за кмет на Община Благоевград, съгласно Заповед № 371-ЧР/21.09.2023 г. на Кмета на Община Благоевград и Дейвид Арабаджиев – Секретар на Община Благоевград, оправомощен да внесе предложение до Общински съвет Благоевград за определяне на Временно изпълняващ длъжността кмет на Община Благоевград и кмет на кметство на територията на Община Благоевград, съгласно Заповед № 373-ЧР/21.09.2023 г. на Кмета на Община Благоевград, относно избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Благоевград и избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство на територията на Община Благоевград, във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове, насрочени за 29 октомври 2023 година /неделя/.
Докл. – Дейвид Арабаджиев – Секретар на Община Благоевград
Председател на Общински съвет БлагоевградВижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here