Бизнесменът Мартин Кирилов получи ключът на хижа „Орлите“

След проведена процедура за възлагане на „Концесия за строителство на обект хижа „Орлите“, бе подписан договор с избрания концесионер  Мартин Кирилов.
На официална среща, кметът на община Радомир Пламен Алексиев връчи ключа на хижа „Орлите“ и пожела успехи занапред, но не съобщи параметрите на договора. Основна цел на концесията е да бъде възстановено функционирането на хижата, както и да бъде осигурено нейното поддържане и управление с оглед задоволяване на нуждите на населението от места за туризъм и отдих. Също така предстои да се създаде и изпълнява инвестиционна програма, която да обезпечи дългосрочното поддържане на хижата като туристически обект, който да предоставя качествени туристически услуги за обществеността.

Името на Мартин Кирилов е свързано с управлението на три фирми, сочи справка в Търговския регистър:

Управител
29.04.2014 – 09.02.2017 (2 години 9 месеца)
София

Пламен Алексиев дава хижа „Орлите“ на концесия за смешните 1505 лв. годишно, всички съветници единодушно гласуваха „За“

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here