С плакети кметът на Костенец изпрати съветниците на последната за мандата сесия, взеха решение за два проекта 

С плакети, израз на благодарност за съвместната работа през изтичащия мандат, кметът на Костенец изпрати съветниците след последната сесия. Днес Общински съвет се събра за последно през този мандат, а след изчерпването на дневния ред Ангелов връчи плакетите. Преди това съветниците дебатираха по 7 точки. Дадено беше разрешение за задвижване на два важни проекта за общината. Едното касаеше обезпечаване на авансово плащане към ДФ „Земеделие“ за реконструкция и благоустрояване на ул. „Св. Георги“, а другото кандидатстване за енергийно ефективни системи за улично осветление, като се разчита на средства по Националния план за възстановяване и устойчивост. Прието беше също изменение на Наредбата за обществения ред, безопасността на движението на територията на община Костенец и опазването на общинските имоти и вещи. Утвърдени бяха самостоятелна паралелка в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Костенец с пълняемост под нормално утвърдения минимум за учебната 2023/2024 година. Одобрено беше отпускането на еднократни помощи.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here