Игуменът на Рилския манастир иска да прави автокъща на нива от 10 дка край село Пиперево

Автокъща на нива в дупнишкото село Пиперево искат да правят от Рилския манастир. Документите за извършване на екологична оценка, с която трябва да се разреши преотреждането на земята за неземеделски нужди, са внесени в РИОСВ от игумена епископ Евлогий.
Инвестиционното намерение на манастира касае нива с площ 10 965 кв.м, намираща се в близост до стопанския двор в село Пиперево. Искането е мястото да се превърне в автокъща с обслужващи сгради, паркинг, зелени площи и подходи. Посочената в документите проектна застроена площ на бъдещите сгради е 8772 кв.м. В имота се предвижда изграждането на трафопост, чрез който обектът ще се присъедини към съществуващата мрежа, захранваща бившия стопански двор. Автокъщата ще се захранва с вода за промишлени нужди, за питейни ще се изгради тръбен кладенец.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here