СВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ ВРЕМЕННО ще ИЗПЪЛНЯВА длъжността КМЕТ на ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Кмета Паунов: Цената на офертата за е спирковите навеси e 13 929 лв., разделена на 21 -броят на спирките -14 949 лева без ДДС сумата е за всяка отделна спирка.
ОбС Кюстендил със свое решение избра за временно изпълняващ длъжността кмет на община Кюстендил-секретаря Светослав Василев. Бяха определени и 13 кметски наместници, които ще изпълняват длъжността кмет на кметство, за времето от края на мандат 2019 /2023, до началото на полагането на клетвата от новите общински съветници.
Решено беше изпълняващия кмет на Община Кюстендил да получи 500 лева допълнително възнаграждение, кметските наместници, които ще бъдат кметове на кметства -400 лева.
Кметът на Община Кюстендил Петър Паунов информира общинските съветници, че Обществената поръчка за спирковите навеси е обявена на 7 април 2023 г., срокът е бил до 9 май, само един участник е подал оферта. Цената е 13 929 лв., разделена на 21 -броят на спирките -14 949 лева без ДДС сумата е за всяка отделна спирка.
Той уточни, че тиражираните суми в пространството традиционно не се различават в проценти, а в пъти:
„Поставя се подобрена схема за спирките от главния архитект. Всяка една спирка тежи не по-малко от 7 тона, изградена е от бетонова конструкция с поцинкована стомана при спазване на всички правила за безопасност, за да може при удар в спирката, тя да не може да застраши живота на хората. Срещу вандализъм, соларни устройства, които не се зареждат от пряка слънчева светлина, а от слънчевата радиация, затова не се налага да се режат клони, ще има и осветление. Защо с бетонови основи- за да не разбиваме надолу и да разбиваме цялата инфраструктура и да съсипваме всички кабели. Спирките, които някой виртуално предлагаше са такива , които при първия вятър да ги гоним по ливадите“, обясни още градоначалникът.
На септемврийската сесия съветниците одобриха актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2024/2026 година по приходите и разходите за местните дейности на Община Кюстендил, както и прогнозата за общинския дълг и разходите за лихви по него за същия период.
Общинските съветници гласуваха ОРП „Ученическо хранене“ -да осигури обяд на учениците от СУ “Васил Левски“-Кюстендил,за сметка на общинския бюджет. Ще бъде осигурен обяд в размер на 6,00 лева на ден за ученик, общо за 70 ученици. Обядът е по заявка на училището за 67 учебни дни до края на финансова 2023 година, както и за 113 учебни дни до края на учебната 23/24 година.
Със свое решение ОБС Кюстендил удостой със званието „Почетен гражданин на град Кюстендил-соволчанинът Димитър Манов-композитор , както и Д-р Георги Ленгарски -хирург.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here