Експерти от ЮЗДП проведоха международна работна среща с партньори по проект CLIMAFORCEELIFE

Четвърта годишна проектна среща по проект CLIMAFORCEELIFE, по който ЮЗДП ДП е бенефициент, се проведе в София. Участие в срещата взеха всички партньори –  Техническия университет в Прага, WWW България, WWF Словакия, WWF Унгария и WWF Румъния, МЗХ и ЮЗДП.

По време на срещата беше направен отчет  за напредъка на Проекта по дейности и дискусии. В рамките на проявата беше осъществено и теренно посещение на демонстрационни обекти на територията на ТП „ДГС Невестино“, в които участниците в Проекта имаха възможност да наблюдават лесовъдски дейности, които се извършват с харвестър.

Харвестърът е закупен със средства по проекта.  Новата придобивка е изключително автоматизирана.

На участниците в работната среща беше представена и дейността на Дирекция „Природен парк Рилски манастир“ като бяха запознати с богатия растителен и животински състав на територията на Парка.

По проекта са залесени и 100 декара със сухоустойчиви дървесни видове, за резултатите от което беше докладвано на работната среща.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here