98 спирки снабдени с гласова сигнализация за разписанието на автобусите в Благоевград

98 спирки в Благоевград вече са снабдени с информационни табла, които позволяват на жителите в реално време да следят разписанието и движението на автобусите.

Съоръженията разполагат и с гласова сигнализация, а целта е да бъдат от полза и на хора в неравностойно положение.

Контролен център, в който ще се извършва наблюдение на движението на градския транспорт, а информацията ще се предава своевременно към участниците в движението и пътниците чрез новите табла.

Поставяме едно ново начало, което ще бъде от изключителна полза за жителите и гостите на Благоевград. Интегрираният градски транспорт е нещо, от което наистина имаме нужда, за да отправим поглед към бъдещето.

Той ще помогне на хората да бъдат информирани по всяко време относно организацията и движението на автобусите. Освен това самата система дава възможност за прозрачност и контрол на процеса по превоз на пътници.

По време на събитието бяха представени и новият уеб сайт – https://blgtraffic.bg/bg, съдържащ информация за обществения транспорт, както и новосъздаденото мобилно приложение, което до дни ще може да бъде изтеглено от Google Play или Аpp Store.

Проектът е с бюджет от 5 634 666,22 лева, а продължителността на проекта е 48 месеца.

Интегриран градски транспорт на град Благоевград”, финансиран от Оперативна прграма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие съгласно сключен на 10 октомври 2019 г
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here