„БАЛКАН ТРАВЕЛ ГРУП“ ЕООД иска минерална вода за 11 години напред в Сапарева баня

Общинските съветници от ГЕРБ в Сапарева баня

Общински съвет гр. Сапарева баня се очаква да даде съгласието си да бъде продължен срока на действие на „Разрешително за водовземане от минерална вода № 27 / 21.06.2019  година“ на „БАЛКАН ТРАВЕЛ ГРУП“ ЕООД със седалище Несебър. То е издадено от Кмета на Община Сапарева баня Калин Гелев, а новото да бъде със 11  /единадесет  години/,  като началният срок започва да тече от датата на влизане в сила на  Решението за удължаване на срока  от органа по чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, който срок не може да бъде по-дълъг  от 31.12.2035 година. Вода за същия срок иска и  местната „КОНДОР 73“  ООД .За разрешеното ползване, след издаване  на  решението  да бъде заплащана такса, съгласно приетата с Решение №463 взето по Протокол №39/31.07.2018 година  на Общински съвет гр.Сапарева баня Тарифа за таксите  за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня, изменена с Решения №№401 и 402 взети по Протокол №26/25.11.2021 година на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here