Ат. Стоянов стартира рехабилитация на пътя Поленица – Джигурово за 576 214,85 лв. с ДДС.

Атанас Стоянов
 Един от натоварените пътни участъци в община #Сандански, основна транспортна връзка между селата Поленица и Джигурово, ще бъде цялостно ремонтиран и рехабилитиран.
Проектът на община Сандански получи одобрение от Държавен фонд „Земеделие“ и в момента тече процедура по избор на изпълнител. След успешно и законосъобразно приключване на текущата процедура, ще се пристъпи към строително -ремонтните дейности, които включват:
Полагане на нова асфалтовата настилка и рехабилитация на съществуващата;
Фрезоване покрай бордюри и зауствания;
Направа на втори битумен разлив;
Оформяне на банкети с несортиран камък;
Полагане на пътна маркировка.
Дължината на участъкът, който ще бъде ремонтиран е 2410 м., а стойността на одобрения проект 576 214,85 лв. с ДДС.
Пътят, предвиден за ремонт, е важна транспортна връзка, свързващ селата #Поленица, #Ласкарево, #Белевехчево и #Джигурово, а неговата рехабилитация ще създаде по-добри и оптимални условия за жителите на населените места.
Може да бъде изображение с тревна площ и път
 Това съобщи кметът Атанас Стоянов.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here