8 съветника офейкаха от сесия в Банско, блокираха гласуване на помощи, хората: Недопустимо неуважение 

8 съветника си тръгнаха насред сесия в Банско, което провали заседанието заради липсата на кворум. Така негласувани останаха важни точки, една от които отпускане на помощи за граждани. „Това е пълно неуважение към хората, недопустимо е. Не знаем тези хора кампанията си ли започват, май по- скоро с такива действия я приключват.“, коментираха граждани в залата.   При оставащи 7 точки от дневния ред беше дадена почивка, а след прекъсването за заседанието не се върнаха съветниците от ГЕРБ, цялата група на „Воля“, съветникът от ВМРО Любомир Мутафчиев и независимият съветник Иван Сакарев. Председателят Георги Икономов предприе поименна проверка на кворума. Празни останаха банките на Благой Кишев, Евгения Тренчева, Иван Драгостинов, Костадин Загорчин, Марио Шопов, Иван Сакарев, Александър Весков, Людмил Мутафчиев. Заседанието стартира със спор. Повод за дебата беше предложението на кмета Иван Кадев да се отпуснат пари за изграждане на видеонаблюдение в ДГ „Мечо Пух“ в Добринище. Беше предложено точката да отпадне от дневния ред. Чуха се коментари, че по- важно е да се направи ремонт на базата, вместо да се дават пари заради евентуални страхове на майките. Отправи се предложение да се направи оглед на всички детски градини и училища, където има видеонаблюдение да се актуализира, където няма да се допълни и така няма да се работи на парче. В крайна сметка решението ще бъде взето на друго заседание, тъй като точката отпадна от дневния ред. Съветниците обсъдиха отчета за дейността на Общински съвет-Банско за първото полугодие, гласува се наредба за дейността на общинските фирми, предложения за отдаването на имоти на земеделски стопани, за разполагане на търговски обекти на открито. Бяха допуснати и изработването на ПУП-ове на имоти, попадащи в обхвата на общия устройствен план. Докато не дойде поисканата почивка, втора за заседанието, а основната част от съветниците забравиха да се върнат в залата. Освен темата за отпускане на помощи на граждани, увиснаха още въпросът за назначаването на служител в общинското предприятие „Обреден дом”, за финансово подпомагане на „МБАЛ – Разлог“ ЕООД, отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Банско за 2022г. и др.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here