Исторически факт: Вавилонският цар Новуходоносор издига еврейн за министър председател близо 600 г. пр. Хр.!

Навуходоносор II е вавилонски цар, който основал Нововавилонското царство. Той е най-значимият владетел на това царство, който разширява значително територията на държавата. Счита се, че той построява Висящите градини на Вавилон – едно от седемте чудеса на света.
Десет пъти по-добри заради божествения дух вселил се в четирима планени младежи, след падането на Юдовото царство.
И на края на дните, когато царят бе заповядал да ги въведат, началникът на скопците ги въведе пред Навуходоносора. И като разговаря с тях царят, между всички тях не се намери подобен на Даниил, Анания, Мисаил и Азария; затова те стояха пред царя. И във всяко дело, което изискваше мъдрост и проумяване, за което царят ги попита, намери ги десет пъти по-добри от всичките врачове и вражари, които бяха в цялото му царство….
Данаил 1:18-20
Всеки ден аз казвах: „Боже, нека да имам Твоето благоволение при всеки учител. Благодаря Ти, то е мое. Дай ми сега, понеже имам живота и природата на Бога в мен, знание и разбиране в учението както и мъдрост, за да съм десет пъти по-добър…“.
Аз не се хваля със себе си, а с това, което Бог ми е дал. Въпреки че преди да се разболея имах успех „добър“, след новорождението ми, бях единственият ученик с „пълен отличен“.
Само един прочит на непозната глава от една историческа книга (те ме изпитваха по този начин) беше достатъчен да възпроизведа дословно целия текст. Можех това не защото бях развил паметта си. Нямах и представа от трениране на паметта. Аз можех това, защото обръщах внимание на духа си.
Много вярващи не са развили духа си до степента, до която могат. Те просто никога не са ходили в светлината на това, което имат.
ИЗПОВЕД: Аз си поставям за цел да развивам духа си и да ходя в светлината на живота.
Из „Храната на вярата“ – Кенет ХегинВижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here