Библията отблизо: Исус дойде на земята, за да имаме не само живот, но да го имаме изобилно

Зое
Защото, както Отец има живот в Себе Си, също така е дал и на Сина да има живот в Себе Си.
Йоан 5:26
Гръцката дума преведена в нашия текст като „живот“ е зое.
Когато срещаш думата „живот“ в Новия Завет, оставаш може би с впечатлението, че става въпрос за едно и също нещо. Това обаче не е така. Други три гръцки думи в Новия Зават са преведени също като „живот“. В резюме тези думи и техните значения са:
Психе – естественият или човешкият живот
Биос – начинът на живот
Анастрофе – поведението
Зое – вечният или божественият живот
Дзое е същността на Бога. Това е животът, който самият Бог има. Отец го притежава, а също и Първородният Син. Той е наречен в Божието Слово вечен, безкраен живот, а понякога просто живот.
Независимо какъв „начин на живот“ или „поведение“ имаш, това няма да ти помогне, ако нямаш зое! А това е, което Исус дойде да ти донесе!
ИЗПОВЕД: Така както Отец има зое в Себе Си, също така е дал и на Сина да има зое в Себе Си. Исус каза: „Аз дойдох, за да имате живот и да го имате изобилно“. Аз имам зое изобилно в себе си!

Миналата седмица започнахме разглеждането на библейските принципи, касаещи благословения или изобилния живот, който Бог има за нас като Негови синове и дъщери. Това, върху което фокусирах вниманието ви тогава е фактът, че Бог желае да бъдем благословени. Това е в Неговото естество и Неговият оригинален план – да благославя Своето творение. Исус дойде на земята, за да имаме не само живот, но да го имаме изобилно.

 

 

В гръцкият оригинал, на който е написан Новият Завет има две думи за живот. Едната е psyche (псукей), а другата zoe (зое).
Псукей – дъх, техн. аспект на живот – жив или умрял, дишаш или не дишаш.
Зое – жизненост във всички форми.

Думата, която е използвана за „изобилно” в този стих е perissos. Перисос – суперизобилно (като количество) или ненадминато (по качество); превъзходно.
Много хора са объркани относно изобилния живот поради две крайности в църквата като цяло, с които повечето от вас са се сблъскали, а ако все още не сте, бъдете сигурни, че рано или късно ще се сблъскате.

• Колкото по-беден, толкова по-духовен и свят.
Това е заблуда, която е съпътствала църквата векове наред и е държала както църковни водачи, така и искрено търсещи Бога хора в робството на бедния и мизерен живот и на бедняшкото мислене с вярата, че по този начин ще угодят повече на Бог. Исус никога не се обяви против парите или против богатите. Самият Той и Неговото служение разполагаше с финанси и не живееше в оскъдност. Хората с бедняшко мислене са причина не само те да страдат, но и карат тези, които вярват в и живеят благословения живот, да се чувстват виновни за това, че са благословени.

 

 

• Колкото по-богат, толкова по-благословен и по-духовен.
Това учение навлиза по-масово в църквата през последните 15-20 г. и също няма Библейско покритие. Това, че имаш повече, не означава, че Бог те обича повече от другите, че се грижи за теб повече от тях, че имаш повече вяра или че си нещо по-специално. Бог просто ти е поверил да бъдеш настойник на повече от останалите, но затова пък един ден ще отговаряш и за повече от тях. Поради тези две крайности, днес много хора не знаят какво да вярват относно благословения живот. Други хора са объркани, когато говорим за благословен живот, дали става въпрос за материални, духовни или някакъв друг вид благословения. Моето желание е през следващите няколко седмици да разгледаме по-подробно какво Словото на Бог ни учи по този въпрос. Аз съм сигурен, че тези от вас, които оставят Бог да промени начина ви на мислене и приемете истините, записани в Библията по този въпрос, животът ви с времето ще се промени изцяло и вие ще достигнете до пълнотата, която Бог има за вас. Зная, че мисленето на много от вас ще бъде предизвикано през следващите седмици. През последните 16г. и моето мислене беше тотално предизвикано и трябваше да преосмисля много неща, които съм вярвал години наред и се оказа, че не са били Библейски истини. Имал съм много борби в себе си относно това защо вярвам това, което вярвам. Вярвам, че нещата, които ще ви поучавам относно благословения живот, първо – имат добра Библейска основа, което ме кара да се чувствам уверен в това, което ще кажа, защото те не са само моя теория и второ – нещата, които ще поучавам, са изпитани на практика от нашето семейство и това ме прави сигурен, че работят.

 

 

Заедно с поучението, вие ще чуете и много свидетелства за неща, на които Бог ни е научил през последните години и които Той е извършил в нашето семейство в резултат на покорството ни на тези принципи. Не мога да гарантирам на никого, че принципите ще работят по абсолютно същия начин за вас, както са работили за мен, но аз зная, че ако ги приложите, те ще работят, защото Бог винаги застава зад думите Си.

Стихът, който ще използвам като основа на днешното поучение се намира в Ефес. 5:1 и казва: „И тъй, подражавайте/бъдете подражатели на Бога…” Какво означава да подражаваш на някой? Подражаването може да обхваща много области: обличане, говорене, маниери, начин на мислене, поведение и т.н. В контекста, в който се намира този стих, Павел насърчава вярващите в Ефес да подражават/имитират характера и естеството на Бог. Естеството на Бог е да бъде щедър. Бог обича децата Му да са благословени. Той се удоволства в това да споделя от Своето изобилие.

В Мат. 7:11 Исус казва: „И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече Отец ви, Който е на небесата, ще даде добри неща на тия, които искат от Него!”

Яков 1:17: „Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у Когото няма изменение или сянка от промяна.”

1 Кор. 2:9: „А, според както е писано: ‘Каквото око не е видяло, и ухо не е чуло и на човешко сърце не е дохождало. Всичко това е приготвил Бог за тия, които Го любят’.”

Бог е щедър и Той обича да ни благославя. За да съм сигурен, че всички разбираме едно и също, когато говорим за благословения живот, искам да дам определение на термините, които употребявам. Какво имам предвид когато казвам „благословен живот”? Как изглежда животът, изпълнен с благословения? Да си благословен означава да има сврхестествена сила, която да работи в твоя полза.

Противоположното също е вярно. Да си проклет означава да има свръхестествена сила, която работи срещу теб. Както благословението, така и проклятието са реални неща. И двете са свързани с действието на свръхестествена сила в живота ни. Благословеният човек може да е или да не е богат според стандартите на света, но неговият живот е свързан с качество на живота, на което дори милиардерите могат да завиждат. Дните на благословения човек са изпълнени с Божествени „съвпадения”.

Тази седмица четох едно изказване на най-богатият човек в света – Бил Гейтс. Той казва, че въпреки, че е на първо място по богатство, той не е щастлив. Не може да прави всичко, което желае и когато желае и неща, които останалите хора могат да правят. Няма спокойствието и живота, който останалите без богатство имат. Благословеният живот се отнася до всички области: работа, здраве, взаимоотношения, семейство.

Във Второзаконие Бог казва на Своя народ, че Неговата воля за тези, които Му се покоряват е да ги благославя и те да просперират във всяко нещо, до което се докоснат ръцете им. Вт. 14:29; 15:10; 23:20; 28:8-12

Защо обаче Бог благославя едни, а не благославя други? Благословенията, за които говорим, само в духовен аспект ли са? Има ли нещо, което можем да направим, за да увеличим предпоставките за благословения в нашия живот?

2 Кор. 9:8 казва: „А Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо, така че като имате всякога и във всичко достатъчно във всяко отношение, да изобилствате във всяко добро дело…” Бог желае да дава изобилно на Своите деца, но Той дава това изобилие с цел. Той очаква ние „да изобилстваме във всяко добро дело…” Бог очаква ние да подражаваме на Неговия характер!

Каква е целта Му да ни благославя? Да имаме най-модерните GSM-и, по-скъпа кола или по-луксозен апартамент? Бог ни благославя, за да бъдем екипирани за добри дела. Това означава да бъдем канали за благословение към другите. Когато ние сме благословени толкова, че имаме повече от достатъчно само да бъдат снабдени нашите нужди, тогава можем да изобилстваме в добри дела и към друи.

В Божието царство действа закона за взаимодействието – „Ако…, тогава…”

В Притчи 11:24 се казва: „Един пръска/дава щедро и още му се прибавя, а друг се скъпи/стиска без мяра и пак стига до немотия.” Божията икономика работи противоположно на човешката.

Втор. 15:10: „Да му дадеш (на бедния в нужда) и да не ти е тежко на сърцето, когато му даваш; понеже за това (че си дал на бедния) Господ, твоят Бог, ще те благославя във всичките ти дела и във всичките ти начинания.”

2 Кор. 9:6: „… който сее оскъдно, оскъдно и ще пожъне, а който сее щедро, щедро и ще пожъне.”

Бог обича онзи, който дава на драго/с радостно сърце.” ст. 7

Библията е Книга, в която се говори за много важни теми.
Една от тях е вярата – за вярата се говори в 272 стиха.
Молитвата – молитвата е спомената в 500 стиха.
Любовта – за нея четем в 870 стиха.
За финанси и за даване – споменати са в 2100 стиха.

Библията е Книга за даването. Шестнадесет от общо 38 от Исусовите притчи говорят за отношението ни към парите и за това как да ги управляваме разумно. Бог използва парите като инструмент, с който измерва нашите приоритети, лоялност и към какво е прилепено сърцето ни. Духовният барометър на един християнин не е колко силно пее или колко високо подскача на служби и конференции, а за какво дава парите, на които Бог му е поверил да бъде настойник. Духовната зрялост се измерва с това как управляваме ежедневно финансите, които Бог ни е поверил. Едно от основните неща, които трябва да научим относно финансите е, че ние сме само едни настойници на нещо, което принадлежи на Бог.

Никой не обръща внимание на тръбите за вода. В повечето случаи те остават скрити от погледа ни. През тях може да тече вода с най-ценните качества, но никой не говори за тях. Те не получават никаква похвала или слава за това, което вършат. Но само чрез тях можем да имаме вода в чешмите си. Тръбите, освен да подсигурят водата да стигне до мястото, до което се нуждаем от нея, играят огромна роля в това колко вода ще стигне до нас и с каква сила.

 

 

Кога може да бъде използвана една тръба? Когато водата може да минава безпрепятствено през нея (т.е. тя не е запушена и не задържа водата) и когато не е спукана (т.е. когато не разхищава и не пилее водата, която минава през нея). Както от затлачените, така и от спуканите тръби няма голяма полза. Ако не могат да се отпушат или ремонтират, те просто се сменят.

Бог търси да използва хора, които да бъдат добри тръби за Неговите благословения към други хора. Ако задържаме благословенията само за себе си, ние сме като една затлачена тръба, която в желанието си да задържи повече за себе си, не пропуска през нея да мине това, което не е предназначено за самата нея. Ако даваме щедро, но не сме разумни в даването си, пилеем Божиите ресурси и не даваме, където Той ни води, ние сме като една спукана тръба, през която минават много благословения, но без да има голям ефект. Ако вие сте на мястото на Бог и желаете да благословите някой и имате три избора – една тръба с голям дебит, една запушена тръба и една спукана тръба – коя тръба бихте избрали?

Стихът, с който започнахме в самото начало от Ефес. 5:1 „И тъй, подражавайте/бъдете подражатели на Бога…” ни предизвиква да бъдем повече като Него във всяко едно отношение. Целта да бъдем подаващи не е за да станем по-богати, а да заприличаме повече на Бог.

Аз не проповядвам тези проповеди, защото църквата ни е пред фалит и се нуждаем от повече пари, за да оцелеем. Църквата ни има достатъчно не само да задоволи нуждите си, но и да бъде благословение за други. Всеки месец ние даряваме минимум 15% от приходите, които идват в даренията. Аз благодаря на Бог, че църквата ни е благословена. Благодаря на Бог за всеки един, който е верен в даването.

Но както ви казах преди известно време, вярвам, че Бог ни предизвиква като църква да вярваме за повече и да даваме още повече. Но това не може да стане, ако само аз и лидерите вярваме за това. Трябва да вярваме заедно! Мое задължение като пастор е да ви науча на принципите от Божието Слово, които водят до благословение. Изборът обаче е ваш – дали ще ги приемете или отхвърлите, дали ще живеете според тях или ще продължите да живеете, както досега.

Всеки има свободна воля и право на избор. Всички ние сме родени сребролюбци, алчни, себични, вземащи, стиснати и скъперници. Не е нужно едно дете да бъде такова. Но в момента, когато някой му вземе играчката, то знае как да действа.
Бог иска да ни научи да приличаме повече на Него – да бъдем щедри, даващи, да се жертваме за другите, да споделяме благословенията си с тях.

 

 

Това, което желая да запомним от първите две поучения е, че:
• Бог желае да бъдем благословени. Това е Неговата воля, желание и Му доставя удоволствие да прави прави това за нас. Исус дойде на земята, за да ни даде живот и то изобилен. Но за да живееш благословен живот, ти трябва да вярваш, че той е и за теб. Този живот не е само за богатите, за бизнесмените, за чужденците.
• Бог желае да бъдем Негови подражатели в даването. Даването е част от Бог и от Неговата същност. Ако ние желаем да бъдем повече като Него, трябва да се научим да Му подражаваме в даването. Даването не идва като нещо естествено в нас. Ние трябва да работим върху него. То трябва да се изгражда в нас. Ще има дни, когато ще се проваляме и ще разпознаваме в себе си старото си естество, което няма да иска да дава, няма да иска да споделя благословенията, няма да иска да жертва за другите.

Но Бог е търпелив и ще дава нови шансове да израснем.

Из „Храната на вярата“ – Кенет ХегинВижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here