Библията отблизо: Дори тялото да умре, вътрешният човек продължава да живее…

Придобивка
Защото за мене да живея е Христос, а да умра, придобивка.
Филипяни 1:21
Дори тялото да умре, вътрешният човек продължава да живее. В днешния текст Павел говори относно физическата смърт като придобивка.
Това слага край на теорията, че когато умре човек, той има същия край като кучето. В такъв случай нямаше да бъде придобивка.
Тези думи на Павел слагат край и на теорията, че когато човек умре, той ще се носи като облак в небето. Същото важи и относно теорията за прераждането, не е придобивка да се върнеш на земята под друга форма на живот, напр. крава, кон или пък муха. Няма никаква придобивка в това, защото ти можеш да бъдеш изяден или размазан, ако си комар например. Колко глупави могат да бъдат хората, които вместо към Библията се обръщат към фалшиви учения!
Истината се намира в Библията: При физическата смърт новороденият вярващ, който е вечно духовно същество, напуска тялото, за да живее при Христос и това е придобивка!
ИЗПОВЕД: Христос е моят живот във физическото ми тяло. Животът на Христос обитава в моето истинско „Аз“, в моя вътрешен човек, който е вечен дух.
Из „Храната на вярата“ – Кенет ХегинВижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here