Поръчката за ново осветление в 6 села в Дупница за 1,2 млн. лв. светна в КЗК

Втората пръчка за реконструкция на уличното осветление в 6 села в община Дупница се на килимчето в Комисията за защита на конкуренцията. Обединението „Вио А“ ДЗЗД е входирало в понеделник жалба срещу решението за откриването на процедурата с прогнозна стойност 1 095 211,29 лв. без ДДС. В полунощ пък изтича срокът за подаване на оферти от евентуалните кандидати, няма искания за замразяване на дейностите. Това е поредна спънка пред проекта, който се забави с 3 години заради ковид пандемията.
Първата поръчка беше обявена в края на март, а заложеният максимален разход беше 915 477, 55 лв. без ДДС. Всичко обаче приключи с прекратяване на 12 април. Мотивът беше, че при обявяването не е приложена част „геодезия“ към инвестиционните проекти, което е неизменна част от условията. Новата процедура е обявена на 16 май, като заложената сума вече е 1 095 211,29 лв. Преди това е проведена пазарна консултация. Постъпили са две оферти, едната от „Регал Билд“ София с предложение от 1 265 739,05 лв. без ДДС или 1 518 886,86 лв. с ДДС, втората от „Арете Строй“ с предложение 1 139 601,08 лв. без ДДС и 1 367 521,29 лв. с ДДС.
Поръчката касае изпълнение на строително-монтажни работи по въвеждане на енергоспестяващи мерки и дейности по модернизация, реконструкция и интелигентно управление на система за уличното осветление на населени места в община Дупница.
В началото на февруари кметът подписа договор с Министерство на енергетиката за финансирането в размер на 1,2 млн.лв. за ново, модерно осветление в Яхиново, Червен брег, Крайници, Самораново, Бистрица и Джерман. Средствата идват по „Норвежка програма“, срокът за реализация на проекта е 12 месеца. Предвидено е да се подмененят осветителната тела с LED-осветление със заложена автоматизация. Към момента уличното осветление в селата е остаряло и не покрива изискванията за осветеност.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here