ВАС пожали съветничката В. Шаркова, няма да плаща 100 бона за ковид отстъпки на шефа й за мола в Благоевград 

Върховният съд спести на съветника от Благоевград Валентина Шаркова харча от 100 466 лв. Финансовата секира срещу Шаркова беше приготвена от КПКОНПИ, които я теслосаха за конфликт на интереси. Причината беше, че Шаркова е участвала в гласуването за орязване на наемите в Благоевград заради ковид кризата. Сред възползвалите се от мярката е и работодателят на съветничката- наемателят на мола в центъра на Благоевград. Шаркова е била „за“ мярката, което й коства поста на съветник на финала на мандата, но  пък се спаси от изземване на имущество за 100 000 лв., за които от КПКОНПИ твърдят, че е имотната облага. Шаркова обжалва и губи делото в Благоевград, но атакува това решение във ВАС, които се произнасят в нейна полза. От Върховния съд са преценили, че решението на първоинстанционния съд за отнемане в полза на държавата на сумата от 100 466 лева е неправилно и не е мотивирано. Посочено е само, че с оглед на осъществените от В. Шаркова правомощия на отнемане в полза на държавата подлежи спестената от свързаното с нея лице „ЛАРГО МОЛ”ООД сума от 100 466 лева, която представлява реализираната в резултат на нарушенията материална облага. „Горните изчисления са направени от административния орган, но не са представени доказателства, че посочените суми реално са „спестени” от фирмата за посочените периоди. Освен това, дори дружеството да е „спестило” тази сума, следва да се отговори на въпроса дали Шаркова дължи тази сума и самостоятелно ли я дължи? Настоящият състав счита, че с оглед на установеното от фактическа страна Шаркова не дължи заплащането на посочената сума от 100 466 лева.“, пишат от ВАС, с което отменят решението на Административен съд – Благоевград от 29 септември 2021 г. в частта, касаеща колосалната сума. По делото е установено е, че Шаркова е на трудов договор с „ГЕЙТ”ООД от края на 2014 г., тя заема длъжността „Организатор стопански дейности“ с „ЛАРГО МОЛ” ООД. Този договор е прекратен на 8 март 2021 г., като дружеството вече се казва „Маркиз“ ООД. Но още същия ден тя е сключила нов с „ТС-глобал” ЕООД. От 16.06.2017 г. до 02.01.2020 г. Шаркова се е осигурявала и по трудов договор и с „КОФЕИН БГ”ЕООД, където е „Асистент човешки ресурси“, а от 23.05.2019 г. има трудов договор с „ИДА”ООД, за който няма данни да е прекратен. Във връзка с казуса от съда информират, че концесията за мола е сключена през септември 2011 г. с фирма „Маркиз“. Сградата е с разгърната площ от разгърната застроена площ от 4550 кв. м. Срокът на концесията е 25 години, договорените плащания за ползването са 274 000 лева без ДДС за година, а обещаните инвестиции в обекта са 19 375 905 лева.

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here