Допълнителен дълг за знакова сграда в Перник

За промяна на параметрите на дълга, поет от Община Перник за реконструкция на Двореца на културата, настоява пред ОбС кметът на Перник Станислав Владимиров. Дейностите по проекта за обновяването на знаковата за Перник сграда са забавени заради COVID кризата и инфлационните процеси, довели до увеличаване на цените на строителството и услугите. Проектът за Двореца на културата се финансира чрез комбинирана подкрепа по ОП „Региони в растеж” 2014-2020г. и Фонд за устойчиви градове. С решение от края на 2020 година ОбС е дал съгласие за поемането на дългосрочен общински дълг в размер на 1.5 млн. лв. Заради променената от пандемията и инфлацията ситуация тези средства не са достатъчни за реалзацията на проекта. Това налага поемането на допълнителен дълг до 1 662 630 лв. според проведената пазарна консултация, с което общия размер на дълга ще скочи на 3 162 630 лв., се обяснява в докладната на кмета. Дворецът на културата е открит преди 66 години. В сградата развиват дейност Общинският комплекс „Дворец на културата”, Художествената галерия Перник, Регионалната библиотека „Св. Минков” и общинският драматичен театър „Боян Дановски”. От построяването на сградата досега са извършвани само частични ремонти, състоянието й е незадоволително, сградата е дори опасна, се казва в докладната. Тя ще бъде разгледана на предстоящата на 8 юни сесия.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here