Община Разлог подобрява доставката на електроенергия в ромския квартал в село Баня

С цел подобряване доставката на електроенергия в ромския квартал в село Баня, Община Разлог предприе действия по изтеглянето на нов кабел, захранващ се от ТП Банята.

 През изминалата седмица, съвместно с „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД бе изтеглен втори ВЛУП 3×70+54,6mm2 650m кабел, като по този начин се осигури качественото ползване на електроенергия от всички домакинства, от квартала.

Дейностите бяха предприети след сигнали от страна на жителите на село Баня за ниско напрежение и често прекъсване на тока, и поет ангажимент за подобряване качеството на услугите от страна на ръководството на Община Разлог и Кметство село Баня.

Своевременно, като част от инициативата “Безопасна и здрава среда”, Община Разлог асфалтира една от улиците в квартала и започна ремонт на площадa.  През следващите седмици предстои да бъдат оправени също тротоарните пространства и да се изгради нова детска площадка.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here