Завод „Ел Бат“ Долна баня търси работници, стартовата заплата 1800- 2200 лв., ваучери за храна и допълнително здравно осигуряване

Нови работници търси завод „Ел Бат“ в Долна баня. Дружеството се занимава с производство на олово и оловни сплави, а през 2022 г. отвори нов завод, оборудван с най- новата техника за рециклиране на акумулаторни батерии и производство на олово и оловни сплави. В завода работещите може да разчитат на сигурна работа със стартова заплата 1800- 2200 лв. на месец. След изтичане на изпитателния срок има увеличение с 25%. Работниците получават безплатна храна в стола на завода, ваучери за храна по 5 лв. за всеки отработен ден, допълнително здравно застраховане, транспорт до работното място. Бонус „препоръчай на приятел“ в размер на 500 лв. При интерес може да се свържете с  Василка Маринова, тел. 0886845826. Конкретните свободни позиции, за които може да кандидатствате са:
Оператор, инсталации за размесване на бетон
Дейността е свързана с осигурявате и поддържате нормален режим на работа на оборудването в бетоновия център. Изпълнявате рецептите за производство на различни видове строителни разтвори и марки бетон.
Кандидатите трябва да имат опит на подобна позиция, да са отговорни, лоялни, организирани, инициативни, с аналитично мислене, умения за работа в екип.
Осигурен безплатен транспорт от градовете Момин проход, Костенец и Долна баня;
Заплащане на транспорт до работното място от други населени места;
Кандидатите трябва да изпратят актуална автобиография. Обратна връзка ще бъде осъществена с кандидати одобрени по документи.
АВТОМОНТЬОР / МЕХАНИК
ИЗИСКВАНИЯ: средно или средно-специално образование – техническо;
предишен опит като автомонтьор или сервизен техник минимум 3 год.;
ФУНКЦИИ: Инспекции и ремонт на тежкотоварни и леки автомобили, пътно строителни машини, кари, Работа със сервизно оборудване,
ФИРМАТА ПРЕДЛАГА: Трудов договор и социални осигуровки на пълното брутно възнаграждение; Спазване на Трудовото законодателство; Работно облекло;
Постоянна работа; Безплатна храна по време на работа.
Осигурен безплатен транспорт от градовете Момин проход, Костенец и Долна баня;
Заплащане на транспорт до работното място от други населени места;
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Подробна Автобиография (CV);
МАШИНЕН ОПЕРАТОР Цех „Сепарация“
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: Обслужва инсталацията за рециклиране на акумулаторни батерии, Енджитек; Контролира и регулира производствените процеси и качеството на произвежданата продукция; Наблюдава и отчита показанията на контролно измервателните уреди;  Спазва техническите и технологични инструкции за работа; Работи се на трисменен режим на работа:
1-ва смяна: 06:00 – 14:00
2-ра смяна: 14:00 – 22:00
3-та смяна: 22:00 – 06:00
6 работни дни/4 почивни дни
КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА: Постоянна и сигурна работа, трудов договор; Мотивиращо трудово възнаграждение; Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати; Ваучери за храна; Работно облекло и необходимите лични предпазни средства; Безплатна храна по време на работа в стола на фирмата;
ИЗИСКВАНИЯ: Средно образование; Удостоверение за работа с мотокари и електрокари в предприятието се счита за предимство. Опит в подобно производство се счита за предимство; Умения за работа в екип, отговорност и комуникативност;
ЕЛЕКТРОШЛОСЕР: Поддържа и изгражда електрическите инсталации в предприятието; Контролира нормалното функциониране на електрическите мрежи и инсталации; Извършва всички видове ремонтни дейности по електрическата инсталация, както и на апаратури, уреди, табла и други; Осигурява пожаробезопасното, електробезопасното и газобезопасното състояние на оборудването и инсталациите; Поддържа постоянна комуникация с отделите и е информиран за всички електрически/механични проблеми, които изискват отстраняване; При въвеждане на нови процеси или ново оборудване, или мащабни ремонти на производственото оборудване, участва в първоначалната настройка на параметрите на производствения процес в съответствие с предвидените стойности.
Възможно е да се работи редовна смяна или работа на смени:
1-ва смяна: 06:00 – 14:00
2-ра смяна: 14:00 – 22:00
3-та смяна: 22:00 – 06:00
6 работни дни/ 4 почивни дни
КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА: Мотивиращо трудово възнаграждение и редовно заплащане; Постоянна и сигурна работа; Ваучер за храна; Работно облекло и необходимите лични предпазни средства; Безплатна храна по време на работа в стола на фирмата; Осигурен безплатен транспорт от градовете Момин проход, Костенец и Долна баня;
Заплащане на транспорт до работното място от други населени места;
ИЗИСКВАНИЯ: Средно техническо образование (в областта на електрониката/електротехниката/механиката); Познания, квалификация и професионален опит в работата с електрооборудване; Квалификация – трета или четвърта квалификационна група за работа в електрически уредби до и над 1000V; Професионален стаж – се счита за предимство; Умение/практика в разчитане на електро-схеми. Умения за работа с преносими електро-инструменти; Умения за работа в екип, отговорност и комуникативност;
МЕХАНОШЛОСЕР: Ежедневен контрол и техническа поддръжка на системите за производство и пренос на газ, топла вода, студена вода и компресиран въздух;
∙ Участва в планови и аварийни ремонти и поддръжка на оборудването и инсталациите;
∙ Участва в дейности по постоянен контрол за правилната експлоатация на съоръженията и тяхната обезпеченост и безопасност при работа;
∙ Контролира редовното документиране на сменните дневници съгласно нормативните изисквания.
Първоначално ще се работи на 8 часов работен ден от 08:00 до 17:00 часа.
В последствие е възможна е работни смени (пример):
1-ва смяна: 06:00 – 14:00 часа;
2-ра смяна: 14:00 – 22:00 часа;
3-та смяна: 22:00 – 06:00 часа.
КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА: Мотивиращо трудово възнаграждение, Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати; Ваучер за храна и други социални придобивки; Безплатна храна по време на работа; Осигурен безплатен транспорт от градовете Момин проход, Костенец и Долна баня; Заплащане на транспорт до работното място от други населени места;
ЛЕЯР: Обслужва и поддържа в изправност съоръженията за топене на метална фракция, оловна паста и други отпадъчни материали – късобарабанна пещ или съоръженията за рафиниране на олово и оловни сплави – рафинационни котли;
∙ Зарежда съоръженията с необходимите материали, съгласно зададената рецепта;
∙ Контролира и регулира процесите на топене;
∙ Наблюдава и отчита показанията на контролно измервателните уреди;
∙ Източва продуктите на топене от съоръженията и отговаря за тяхното идентифициране в последствие;
∙ Извършва товаро-разтоварни и преносни работи с мотокар.
Сменен режим на работа:
1-ва смяна: 06:00 – 14:00
2-ра смяна: 14:00 – 22:00
3-та смяна: 22:00 – 06:00
6 работни дни / 4 почивни дни;
КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
∙ Мотивиращо трудово възнаграждение, редовно и сигурно заплащане;
∙ Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати;
∙ Ваучери за храна;
∙ Работно облекло и необходимите лични предпазни средства;
∙ Безплатна храна по време на работа в стола на фирмата;
∙ Осигурен безплатен транспорт за работещите от градовете Момин проход, Костенец и Долна баня;
∙ Заплащане на транспорт до работното място от други населени места;
ИЗИСКВАНИЯ:
∙ Средно образование; Удостоверение за работа с електрокари и мотокари в предприятията се счита за предимство;
∙ Опит в подобно производство се счита за предимство;
∙ Умения за работа в екип, отговорност и комуникативност;
∙ Възможност за работа на смени.
Компания ЕЛ БАТ АД произвежда борсови сплави и меко олово, които реализира успешно в Европа и по света. Към момента за дружеството работят повече от 220 човека, а предизвикателството пред нас е да намерим квалифицирани служители, които да работят в новия ни завод за производство на олово в град Долна баня.
Вижте видеоканала ни:


1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here