Започва пожароопасния сезон в община Гоце Делчев

Снимката е илюстративна
На основание чл.4, ал. 2 от наредба №8121з-968 от 10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, чл. 3, ал. 3, т.1, т. 3 и т. 24 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“ и във връзка с Заповед № РД-04-132/25.05.2023 г., на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград, кметът на община Гоце Делчев издаде заповед с която определя пожароопасен сезон на територията на община Гоце Делчев, считано от 01.06.2023 год. до 31.10.2023 год.
В тази връзка трябва:
– Да се спазват стриктно изискванията на Наредба номер 8121з-968 от 10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, които са задължителни за всички юридически и физически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, които преминават и/или осъществяват дейности в близост до тях.
– Да се предприемат необходимите мерки за недопускане възникването на пожари и нанасянето на щети на земеделската продукция, селскостопанския инвентар и горските територии.
– Всички кметове и кметски наместници, собственици и ползватели на земеделски земи са длъжни да оказват съдействие на органите за пожарна безопасност и защита на населението(ПБЗН) при осъществяването на контрола по опазване на житните култури, зърното и фуражите от пожари.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here