22 блока в Самоков от днес на обяд на опашката в МРРБ за 30 млн. за саниране

По обяд днес от общинска администрация – Самоков са входирали в МРРБ проектите за саниране на 22 жилищни блока, чиито етажни собствености подадоха документите си. От общината уточняват, че днес е бил крайният срок за входиране на проектите. На финансиране за обновяване ще се надяват 16 сдружения на етажните собствености в кв. „Самоково”, 3 блока от кв. „Възраждане“, 1 блок срещу Гимназията, блок на ул. „Рилска малина” и ул. „Иван Вазов”. Средствата, в размер на 1,4 млрд лв. по новите програми за саниране, според експертните оценки, би трябвало да стигнат за енергийното обновяване на около 1000 обекта. Разпределението на бюджета е сред всички 265 общини. Община Самоков е в група с още 40 средноголеми общини с финансиране от 30 млн. лв. Мерките са насочени към намаляване на въглеродните емисии, генерирани от жилищни сгради, неотговарящи на изискванията за енергийна ефективност. Чрез изпълнението на мерките ще трябва да бъде постигнато поне 30% спестяване на първична енергия и клас на енергопотребление В или по-висок. Настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ покрива 100% от допустимите разходи. първи етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво Общината-партньор подготвя и внася проектните предложения в Министерство на регионалното развитие, където ще бъде извършено класиране на подадените предложения.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here