Нерегламентираното движение на МПС- та в района на Седемте рилски езера бе тема на разговор в община Сапарева баня

В Община Сапарева баня се проведе ежегодната работна среща с представители на заинтересовани институции, с цел, набелязване на конкретни мерки за пресичане на нерегламентираното движение на моторни превозни средства до и в циркуса на Седемте рилски езера.

В срещата участваха кметът на Община Сапарева баня Калин Гелев, директорът на ДНП „Рила“ Красимир Андонов, инж. Здравчо Тодоров – директор на РДГ – Кюстендил, ст. комисар Т. Петров – н-к сектор в ОД на МВР – Кюстендил, Васил Йоцов – н-к на РУ на МВР – Дупница, Василка Манчева – Областна администрация Кюстендил, Александър Алащинов от Общинско лесничейство „Сапарева баня“ и представители на НАП, ИА Автомобилна администрация и др.
Единодушно бе възприето предложението на директора на ДНП „Рила“, директорът на РДГ – Кюстендил да издаде заповед за тримесечна забрана на движението на моторни превозни средства в горската територия, граничеща с Националния парк – циркуса на Седемте рилски езера. Обсъдени бяха идеи за прилагане на допълнителни мерки за контрол от страна на всички институции съобразно законовите им правомощия, както и за привличането на допълнителни физически и технически ресурси. Уточнен бе механизмът за координация и взаимодействие. Добра оценка бе дадена на положените съвместни усилия през последните три години и постигнатия положителен резултат.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here