Й. Ангелов: Община Костенец с две проектни предложения на стойност 1 147 908 лв. по процедура за енергийна ефективност

Йордан Ангелов
Община Костенец подаде две проектни предложения на обща стойност
1 147 908,70 лв. по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап 1″, която се финансира по Механизма за възстановяване и устойчивост.
В резултат на извършено обследване на сградите са предписани като задължителни следните дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност:
– топлинно изолиране на външни стени;
– топлинно изолиране на покрив;
– топлинно изолиране на под;
– подмяна на прозорци, врати и др. прозрачни ограждащи елементи;
– енергоспестяващи мерки по системите за осветление;
-строително – монтажни дейности, свързани с безопасната експлоатация на сградите, предписани като задължителни в доклада от обследването им.
Чрез изпълнение на предвидените мерки ще се създаде възможност за намаляване на разходите за отопление на сградите, което ще допринесе и за подобряване енергийните им характеристики и удължаване на жизнения им цикъл.
След прилагане на енергоспестяващи мерки се очаква сградите да достигнат минимум клас „А“ на енергопотребление в жилищните части, както и да постигнат минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените сгради.
„Благодаря на живущите в блок №2 и блок №11 в ж.к. „Олимпиада“ за сътрудничеството при подготовката на необходимата документация за участие в процедурата.
Разбира се благодаря и на екипа ми от Отдел „Европейски програми, проекти и развитие“за добрата комуникация с гражданите и цялостната работа по този проект и като цяло през годините!“, заяви кметът Йордан Ангелов.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here