Докато Радомир страда за вода, поръчка за ВиК ремонт за 2 млн. върната за втори път на кмета, общината плаща 10 бона такси

Кметът на общината Пламен Алексиев

За втори път връщат към кмета на Радомир Пламен Алексиев решение кой да се заеме с ключов ВиК ремонт за 2 млн. лв. Става въпрос за първия етап по реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в ниската зона на града, включващ подмяната на 5457 м водопроводи. Вече над 1 година обаче казусът се върти в КЗК- Комисия за защита на конкуренцията. Преди дни за втори път КЗК къса решението на комисията в Радомир за избор на изпълнител. Първото решение на антимонополния орган от есента даже е потвърдено от Върховен административен съд. Сагата започва с жалба от обединението ДЗЗД „МИР 2022“, което два пъти вече губи поръчката от „Евробилд“. На 22 май КЗК отменя решението по избор на изпълнител и отсича, че община Радомир трябва да заплати 9700 лв. разноски по производството.
А докато текат всички тези процедури поръчката вече е съвсем брадясала. Тя е стартирана март 2022 г., през април са отворени офертите на ДЗЗД „МИР 2022“, „Евробилд“, „Мегаинвест – Холд“ и „Престиж Бизнес – 93“. До следващия етап през май, когато са отворени техническите предложения, прескачат само първите три.
ДЗЗД „МИР 2022“ предлага оферта от 1 640 251,59 лв. без ДДС или 1 968 301,91 лв. с ДДС. Опонентът „Евробилд“ 1 708 153.93 лв. без ДДС или 2 049 784.72 лв. с ДДС. Въпреки по- високата цена, именно „Евробилд“ е победител с 98 точки. Решението е атакувано от ДЗЗД МИР 2022 с жалба в КЗК, които отсичат през октомври 2022 г.: „Видно от съдържанието на Протокол №2 на оценителната комисия, последната механично е приложила съответната методика за оценка и без да анализира предложеното в техническата оферта на участника-ДЗЗД „Мир 2022“ е извършила оценяването, което се явява немотивирано, доколкото не са посочени, кои конкретни обстоятелства.“ Казусът се прехвърля във ВАС, но съдът потвърждава решението на КЗК в края на 2022 г. и връща със съответните указания поръчката към община Радомир. Така през март тази година комисията по подбор на изпълнител пристъпва към ново разглеждане на постъпилите оферти, но резултатът е същия. „Евробилд“ ООД печели с 98.01 точки, втори са ДЗЗД „МИР 2022“ 90.00 точки.
„В случая, действията на комисията по цялостно преразглеждане на техническото предложение на ДЗЗД “МИР 2022“ и установяването на нови несъответствия на същото с изискванията на възложителя, е довело до незаконосъобразност на оспорвания акт. Изложеното следва от обстоятелството, че техническото предложение на жалбоподателя вече е разгледано и е извършен контрол по законосъобразност. След като такъв е бил извършен от КЗК и ВАС и е установено, че техническото предложение на ДЗЗД „МИР 2022“ съответства на изискванията на възложителя, неправилно възложителят „открива“ нови нарушения в направеното предложение.“, пише в решение №2 на КЗК, с което изборът на изпълнител на поръчката отново е обявен за незаконосъобразен и отменен. В ДЗЗД „МИР 2022“ участват софийската фирма „Енергоинвестинженеринг“ с управител Светослав Славчев и „Елми“ Стара Загора начело с  Антон Тончев. „Евробилд“ е ситуирана в Бургас с управител Тенко Янев.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here