Мобилен медицински кабинет и дефибрилатор в общината купиха в Перник с пари по ромски проект

Мобилен медицински кабинет и дефибрилатор на партера на общината са закупени по проект за включване на маргиналните общности в община Перник. Това беше отчетено по време на днешната дискусия във връзка с проекта, който осъществява общината. Той е ”Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021 г. А темата на разговора беше „Добри практики в предоставянето на интегрирани социално-здравни услуги“. Участниците се събраха в Обучителния център в кв. „Твърди ливади“, който е обновен благодарение на инициативата. Помещението предстои да бъде оборудвано и ще бъде обособено като събитиен и обучителен център. Намира се в кв. „Твърди ливади“, ул. „Стримон“ при бл. №55.  Към момента текат довършителни дейности по Център за предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги, който се намира в кв. „Мошино“ на ул. „Младен Стоянов“. В центъра ще работи мултидисциплинарен екип, който ще предоставя безплатни интегрирани социално-здравни услуги – психологическо и юридическо консултирани, социално посредничество, медицински прегледи, подкрепа за трудова заетост и качествено образование, изграждане на капацитет и създаване и на устойчив координационен механизъм за сътрудничество и други. В рамките на проекта се изгражда и нова детска площадка между ул. „Черковна“, ул. „Градище“ и ул. „Дъга“.

Дискусията бе открита от зам.-кмета на община Перник Стефан Кръстев, който сподели, че наред с всички добри неща които се случват в града, общината трябва да обърне нужното внимание и към темата с приобщаването на маргинализираните групи към социума.  По време на събитието Вергиния Иванова – ръководител на проекта и Юлия Андонова – координатор на проекта и директор „Развитие и комуникации“ във фондация П.У.Л.С, представиха заложените за изпълнение цели и дейности. Основната цел на проекта е чрез ефективни интегрирани подходи да се създадат устойчиви механизми за подобряване на състоянието и възможностите на хората, живеещи в маргинализирани ромски общности.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here