232 деца в Кюстендилско са в риск от отпадане от училище, за 4 месеца в клас са върнати 80

232 деца са в риск от отпадане от училищата, сочат данни, събрани от директорите на школата в област Кюстендил. Това стана ясно на заседание на Областния координационен център, председателстван от зам. областния управител на Кюстендил Валентина Караганова. Същевременно, добрата новина е, че от 1 декември 2022 г. до края на месец април 2023 г. 89 деца и ученици са записани в образователни институции, но 9 повторно са отпаднали. На заседанието от РУО отчетоха свършеното по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст през учебната 2022/2023 година.

Докладът бе началникът Мая Стойчева обясни, че за 4 месеца екипите, включващи експерти от РУО – Кюстендил, са направили 78 обхода, при които са посетени 403 адреса. На място са открити 192 деца и ученици, неоткрити са 211. За същия период от клас са отпаднали 43 ученици, като част от тях са заминали в чужбина. Реинтегрирани в образователната система са 14 деца.  Стойчева обясни още, че през отчетния период от екипите в образователните институции са извършени 499 физически посещения на адрес. За 119 деца и ученици, за които има риск от отпадане от детска градина или от училище, чрез ИСРМ са генерирани писма до кметовете на общини за налагане на санкции по чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование. „Реализирани са съвместни дейности с Областна дирекция на МВР – Кюстендил във връзка с установяване на местопребиваването на 101 деца и ученици“, обясни още началникът на РУО. Като добра практика Стойчева посочи работата на Община Дупница по проект за обхващане на деца и ученици в предгимназиален етап, като се работи много целенасочено и ефективно – къща по къща.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here