Смело! Не е волята на Бог Отец да сме болни от рак или от каквато и да било друга ужасна болест

Заради болестите ни
Той бе презрян и отхвърлен от човеците. Човек на скърби и навикнал на печал; и, както човек, от когото отвръщат хората лице, презрян бе, и за нищо Го не счетохме. Той наистина понесе болестите ни и със скърбите ни се натовари; А ние Го счетохме за ударен, поразен от Бога, и наскърбен. Но Той биде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, и с Неговите рани ние се изцелихме.
Исаия 53:3-5 (Лесър)
Искам да изповядам смело, че не е волята на Бог Отец да сме болни от рак или от каквато и да било друга ужасна болест. Божията воля е да бъдем здрави!
Откъде зная това? Изцелението е снабдено за нас в Новия Завет.
Исаия 53 описва нагледно идването на Месията. Тази глава засяга болестта и греха като проблеми на днешната Църква.
Бог се грижи за човешкото тяло също толкова, колкото и за духа и душата му. Бог положи върху Исус нашите немощи и грехове и Исус ги понесе. Бог Му прехвърли също нашите болести и скърби и Той ги понесе. Защо? За да можем да бъдем свободни!
ИЗПОВЕД: Исус Христос, Божият Агнец, понесе моите грехове и беззакония. Затова не трябва да ги нося аз. Той понесе също болестите и болките ми, за да не ги нося аз. Чрез Исус аз съм свободен. В Неговите рани аз оздравях!
Из „Храната на вярата“ – Кенет ХегинВижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here