Хераклея Синтика вече е туристическата атракция на Югозападна България

Римските традиции оживяват в древния град, той се превръща и в образователен център

Античният град Хераклея Синтика е на път да се превърне не само в най-голямата туристическа атракция, но и в уникален образователен център в Югозапада.

След години на успешни археологически разкопки, подпомагани активно от община Петрич, екипът успя да разкрие голяма част от древен град на траки, елини, римляни и др., просъществувал от IV в. пр. Хр. до VI в. Той вече е обявен за паметник на културата с национално значение.

Античният град е най-посещаваната историческа забележителност в последните години в Югозападна България. При продължилите 15 г. археологически проучвания на терена в местността Рупите край храма на Ванга са открити интересни артефакти, много информация и история за селището. То е населявано най-напред от тракийското племе синти, дало името на града, а по-късно, когато македонският владетел Филип II превзел Синтика, добавил към него Хераклея – на името на античния герой Херакъл, който се смята за родоначалник на древните македони. Голяма част от намерените артефакти са експонирани в новия дом на Историческия музей в градския парк на Петрич.

За да превърне древния град в още по-атрактивно място за културно-исторически туризъм, община Петрич разработи цялостна концепция за развитието му и изготви и

спечели атрактивен проект за реставрация, консервация, опазване,

популяризиране и развитие на археологическия обект и прилежащи некрополи по Оперативна програма “Региони в растеж”. Той е финансиран с подкрепата от МРРБ и Фонда за устойчиви градове (ФУГ). Общата стойност на проекта след одобрена индексация възлиза на 10 219 233 лв. От тях 5 640 819 лв. са осигурена безвъзмездна финансова помощ от МРРБ, а 4 578 414 лв. са дългосрочен нисколихвен заем, който община Петрич поема да изплаща в следващите 20 години чрез генериране на приходи от обекта.

Проектът предвижда развитие на обекта в две зони – Зона за културно-историческо наследство и Зона за социализация на археологическия обект.

Зоната за социализация е разположена на около 500 м североизточно от разкопките в посока към храма на Ванга в местността Рупите. Наличието на множество разкопки, които в следващите години ще бъдат разкрити, е причина зоната за социализация да бъде изнесена. Също така това ще позволи на туристите да оценят и да се насладят и на природното богатство – възвишението Кожух, минералните извори в местността Рупите, долините на реките Струма и Струмешница и изключително богатото биоразнообразие на района.

В Зона 1 ще бъде изграден паркинг и билетен център. Ще се направи консервация и реставрация на над 6000 кв. м от разкритите археологически структури. Предвидените дейности ще бъдат с минимална намеса в автентичните структури, така че да се запази историческата достоверност и да се спазват всички установени в световната практика принципи на реставрацията.

Заложени за консервация са

жилищният квартал, крепостната стена, гражданската базилика,

част от форума на сграда, верижни помещения северно от него, занаятчийския квартал и част от античната канализация. Всички заложени дейности са съгласувани с Националния институт за недвижимо културно наследство и се изпълняват с изключителна прецизност от доказани и утвърдени имена.

Дейностите по консервация и реставрация вече стартираха през ноември 2022 г.

В Зона 2, която е с площ около 31 дка, се предвижда изпълнението на туристически център с изложбена зала, зала за конференции, места за настаняване –  8 бунгала, място за храна и напитки, лагер за 40 деца. Ще има още

модерен спа център с минералната вода от Рупите

– възстановка на римските традиции в използването на водата, паркинг за коли, автобуси и къмпинг за каравани, открити зелени площи със свободен достъп за пикник, почивка и рекреация.

“Дейностите по социализация все още се съгласуват в РИОСВ заради наложените изисквания да се провеждат процедури по оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) и оценка за съвместимост (ОС). Извън обхвата на проекта общината финансира изграждането на трафопост за нуждите на двете зони със собствени средства. Проектът е изработен и е даден за съгласуване на НИНКН и РИОСВ. С капиталови разходи също се финансира и изграждането на довеждащ водопровод за питейна вода и минерална вода. Проектът е изработен и е даден за съгласуване с РИОСВ и НИНКН”, разказа Катя Стоянова от община Петрич, която е в екипа по реализация на проекта.

Към момента се провежда процедура по ОВОС и Оценка за съвместимост на инвестиционното предложение. Тя включва зоната за социализация, свързващия павиран път между храма на Ванга и Хераклея (1000 м), трафопоста и довеждащия водопровод. По настояване на еколозите в ОВОС и ОС ще се забрани преминаването на автомобили в участъка между двете зони.

Общината има идея

там да се провеждат и Хераклейски празници на изкуствата,

фестивали за класическа, джаз и фолклорна музика, празници на виното, детски фестивал на хераклейските занаяти с производство на маски, монети, керамика.

В лагерната зона децата ще имат възможност за няколкодневен престой с организирани занимания, изнесени открити уроци и демонстрационни практики. Така Хераклея Синтика ще се превърне не само в най-добре развит археологически обект, но и в образователен център за деца и младежи. Чрез съпреживяване децата ще опознават и обикват природното и културното наследство на страната ни.

Преди дни министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков и заместникът му Николай Шушков посетиха античния град Хераклея Синтика, където кметът на Петрич Димитър Бръчков ги запозна с възстановителните работи на обекта. Министър Шишков обсъди с него с и директора на Историческия музей в града Методи Бисерков наболели проблеми при изпълнението на проекта, свързани с различни процедури, както и необходимостта от допълнително отчуждаване на терени за развитието на целия археологически комплекс и културния туризъм в региона.

Според данните на общината над 70 000 туристи годишно посещават древния център. Очакванията са след изпълнението на проекта Хераклея Синтика да бъде посещаван от над 150 000 туристи годишно./

Тони Маскръчка

24 часа
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here