В Сапарева баня прекрояват устройствения план за ски зона „Паничище“

Общинският съвет в Сапарева баня ще трябва да редактира гласувания през ноември 2020 г. ПУП за ски зона „Паничище“. Причината е, че част от имотите, обхванати от плана, са били придобити чрез замяна с държавни имоти. По закон съществува забрана за промяна в предназначението им и отреждането им за строителство, какъвто е планът. За това обстоятелство в Сапарева баня са били уведомени от РИОСВ София.

Изграждането на ски зоната е залегнала в Общия устройствен план на курортната община, гласуван през 2017 г., в който е установен терен за спорт. С решението от 2020 г. „Самостоятелни писти № 1, 5 и 9 и съпътстващите ги съоръжения са обявени като обекти от първостепенно значение. Обособяват се няколко групи имоти. Единият е „Паничище“, където се намира съществуващата ски писта „Аждера“, разполагаща със ски влек. Другата група е „х. Пионерска“, където има съществуваща просека, използвана за ски писта № 5, друга за ски писта №9. През 20202 г. е одобрено задание за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план /ПП/ за изграждане на „Ски влекове“ към Самостоятелни ски писти № 1, 5 и 9“ ски зона „Паничище“.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here