ЮЗДП отбеляза Европейския ден на НАТУРА 2000 заедно с ученици от Второ ОУ „Димитър Благоев“ в Благоевград

Със занимания по горска педагогика в двора на училището, лесовъди запознаха седмокласниците с основните видове дейности в териториите в обхвата на НАТУРА.

Децата бяха информирани за проектите по програма LIFE на ЮЗДП – „Климатично-интелигентно управление на горите в Централна и Източна Европа“ (CLIMAFORCEELIFE) и „Подпомагане на възстановяването, климатичната устойчивост и значимостта за биологичното разнообрази на приоритетни горски местообитания в НАТУРА 2000 зони“ (LIFE REFOREST).
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here