Бившият кандидат за общински съветник в Сатовча М. Абдишев иска да добива тикли край Фъргово

Бившият общински съветник от листата на АБВ Мохарем Абдишев иска да добива скалнооблицовъчни материали край родното си село Фъргово. Това става ясно от представено инвестиционно намерение в Общинска администрация – Сатовча и РИОСВ – Смолян.

То е подадено чрез управляваното от него дружество „СТОУН ТРЕЙД 2000“ ООД.

Бизнесменът има разрешително за проучване в находище „Слатина“, намиращо се в землищата на съседните села Фъргово и Жижево, издадено от Общинския съвет в Сатовча на 11 февруари 2020 година.

Инвестиционното намерение е озаглавено „Добив и първична преработка на скалнооблицовъчни материали – гнайси от находище „Слатина“, землища на с. Фъргово и с. Жижево, община Сатовча, област Благоевград”. Намира се в имот без регулация и има положително становище от „Натура 2000“.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here