Френска фирма за зелена енергия инвестира в община Костинброд, за да изгради и развитие соларни фотоволтаични проекти

Днес, 19 май, се подписа предварителен договор за отстъпено право на строеж на френската фирма “Сън‘Р интернешънъл” ЕАД.
Фирма за зелена енергия ще инвестира в община Костинброд, за да изгради и развитие соларни фотоволтаични проекти. Това е една важна крачка в стремежа да превърнем България и община Костинброд в модел за устойчива енергетика и да допринесем за опазването на околната среда.
Френската фирма започва сериозна инвестиция в общината, след като успя да изпълни ангажиментите си. През изминалата година започна процедурата, като първото писмо за намерение от френската фирма е от 17 юни 2022 г. Последва разглеждане на документи, представяне на Общински съвет- Костинброд и отговор от страната на община Костинброд. В края на 2022 година се подписа и меморандум между община Костинброд и „Сън‘Р интернешънъл“ ЕАД, след единодушно решение от страна на общински съвет – Костинброд.

Фирмата се ползва с подкрепата на френската държава и френската Банка за развитие. Тя е една от 200-те фирми с „кауза“ и с посока към използването на енергия от природата, опазване на природата и реализирането на социални дейности на територията на общините, на които се развива.

Доказана с професионален опит в сферата на възобновяемите източници на енергия, фирмата ще внесе своята експертиза и иновативни решения, за да осигури най-добрите фотоволтаични системи, които отговарят на нуждите на страната. Соларната енергия е надежден източник на електричество, който не само намалява емисиите на въглероден диоксид, но и помага да се намали зависимостта от неустойчиви енергийни източници.
Средствата, които ще получи община Костинброд ще бъдат вкарани в капиталовото строителство на общината ни.
Във време на нарастване на екологичните предизвикателства, преминаването към зелената енергия е не само неизбежно, но и необходимо. Затова община Костинброд и Общински съвет-Костинброд дадоха своето съгласие да се инвестира в иновативни решения в прехода към устойчива енергетика.
Инвестирането в зелена енергия не само ще допринесе за опазването на околната среда, но и ще има положителен икономически ефект върху община Костинброд. Това включва създаването на нови работни места, подпомагането на местната икономика и намаляването на зависимостта от неустойчивите източници на енергия, както и реализирането на важни за общината ни капиталови обекти.

Това партньорство носи множество ползи за община Костинброд.
Първо, ще бъдат създадени нови работни места, което ще подкрепи местната икономика и ще предостави възможности за развитие на местната работна сила.
Второ, фотоволтаичните проекти ще помогнат за стабилизиране на енергийните разходи и ще осигурят достъпна и чиста енергия за местните жители и бизнеси.
Накрая, тези проекти ще помогнат за постигане на екологично съзнателен образ на общината ни и ще я превърнат в лидер в зелената трансформация.
На подписването на предварителния договор от страна на фирмата бяха нейни представители, водени от г-н Саидов – управител на дружеството, а от страна на общината -г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, Д-р Атанас Тенев – председател н общински Съвет – Костинброд и г-н Димитър Григор- общински съветник и председател на Комисия по икономическа и инвестиционна политика, както и арх. Веселин Клянев – главен архитект на община Костинброд и г-жа Анита Кръстанова – главен счетоводител на община Костинброд.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here