ОКОНЧАТЕЛНО! Община Гоце Делчев спаси 594 хил. лв. от неправилно наложена й финансова корекция за общинското депо

Владимир Москов

Община Гоце Делчев успя да спаси 594 хил. лв., което е 10% финансова корекция, наложена й от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“  за изграждане на инсталациите за предварително третиране на битови отпадъци и за компостиране на зелени отпадъци за общинското депо. Строежът и оборудването бяха финансирани от европейските фондове при споделено управление и струваха 5 939 628.85 лв. без ДДС.

Добрата новина за общинската хазна дойде от Върховен административен съд, където Общината обжалва решението на Административен съд – Благоевград, според което бе длъжна да върне огромната сума. Договорът за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ бе сключен между Община Гоце Делчев и партньорите й Гърмен и Хаджимово, от една страна, и ръководителя на оперативната програма, от друга, на 18.12.2017 г. През април 2019 г. след проведена обществена поръчка кметът Владимир Москов сключи и договор за изпълнение на обекта с победителя – софийското обединение ДЗЗД „За по-чист Пирин 2018-2020″.

През 2019 г. за дребни нарушения фондът наложи на Общината финансова корекция от 5%. След като загуби делото в съда, Общината плати санкцията. На 12 януари 2022 г. обаче изпълнителният директор на Изпълнителната агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ разпорежда повторна проверка за законосъобразност на сключени договори с няколко избрани изпълнители на програмата за най-често срещани и повтарящи се нарушения, изразени в ограничителни условия за подбор на участниците и незаконосъобразна методика за оценка на офертите. Сред проверените е и Община  Гоце Делчев, която получава втори акт, този път на стойност 10% от стойността на поръчката. Проверяващите решават, че има нарушение по заложеното условие за правоспособност на изпълнителя да работи по такъв обект.

Според ВАС обаче такова нарушение няма, защото  изискването всички строители да са вписани в Централния професионален регистър на строителя към Камара на строителите в България е валидно само за фирми, но не и за обединения, какъвто е случаят, когато е достатъчно със сертификат да е дори и само един от участниците в обединението.

Освен че няма да връща 594 хил. лв. на оперативната програма, Община Гоце Делчев ще трябва да получи от Министерството на околната среда и водите и 28 925 лв. за адвокатски хонорари и държавни такси пред съдебните инстанции в Благоевград и София.

Решението на ВАС е окончателно./Struma.bg

ВАНЯ СИМЕОНОВА
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here