Господ вашия Бог, Той ще благославя хляба ти и водата ти; и ще отмахва всяка болест помежду ви.

Заветни благословения
Но да служиш на Господа вашия Бог, и Той ще благославя хляба ти и водата ти; и Аз ще отмахвам всяка болест помежду ви. Не ще има пометкиня или бездетна в земята ти, числото на дните ти ще направя пълно.
Изход 23:25,26
Докато ходеха в покорство на Завета, сред израилтяните нямаше болест. Докато живееха според Завета никъде Библията не споменава за преждевременна смъртност сред тях. Нито бебета, нито млади или на средна възраст хора умираха. Тъй като всякаква болест беше премахната отсред тях, те изживяваха целия си живот здрави и при настъпването на смъртта просто заспиваха. Когато беше време да си отидат от този свят, те полагаха ръце на техните деца, благославяха ги, лягаха на леглото и издъхваха. По този начин те отиваха на небето.
Какво общо има това с нас? В днешни дни Бог е същият, както някога! Библията казва, че Той не се променя. Бог беше против греха в Стария Завет, Той е против греха и в Новия Завет. Бог беше против болестите в Стария Завет, така също Той е против болестите в Новия Завет. Бог изцеляваше в Стария Завет, Той изцелява и в Новия Завет!
ИЗПОВЕД: Аз обичам и служа на Господа моя Бог като новозаветен вярващ. Исус взе всяка моя болест. И ако Той забави идването Си, числото на дните ми ще стане пълно!
Из „Храната на вярата“ – Кенет ХегинВижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here