1 000 лв. от общината за 125 години от учредяването на ЛРС „Долна баня-Сокол 1898“

Честване на 125 години от учредяването на ЛРС „Долна баня-Сокол 1898“ с отправено искане за отпускане на финансова помощ за провеждане на празнични мероприятия активизира съветниците да помагат.

На Редовно Заседание съветниците състав 7 от общо 9 на брой общински съветници, разгледаха молба от Станислав Рименов, Председател на ЛРС „Долна баня-Сокол 1898“ , относно: Честване на 125 години от учредяването на ЛРС „Долна баня-Сокол 1898“ с отправено искане за отпускане на финансова помощ за провеждане на празнични мероприятия.

От присъствалите 7 общински съветници, гласуваха 6 на брой общински съветници,  с 6 “за” , “против” 0 , “възд. се” 0 , „ не гласувал“ 1 /Биляна Йорданова Спасова-Рименова и дадоха съгласието си да бъде отпусната финансова помощ на ЛРС „Долна баня-Сокол 1898“  в размер на 1000.00 лева /хиляда/ лева.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here