Йеова Рафа или „Аз съм Господ, Който те изцелявам“

Господ, който те изцелява
Ако прилежно слушаш гласа на Господа своя Бог, и вършиш онова, което Му е угодно, и слушаш заповедите Му, и пазиш всичките Му повеления, то не ще ти нанеса ни една от болестите, които нанесох върху египтяните; защото Аз съм Господ, Който те изцелявам.
Изход 15:26
След като прекосиха Червено море и се отправиха към обещаната земя, Господ отправи същите тези думи към израилтяните и им се изяви като Йеова-Рафа. Това означава „Аз съм Господ, Твоят Лекар“ или „Аз съм Господ, Който те изцелявам“. Не беше Бог този, който нанесе болести на Израил или на Египет. Богът на този свят, сатана, разболява човека. Йеова обявява, че Той е Изцелител.
В книгата си „Христос Изцелителят“ Ф. Ф. Босуърт казва: „Това име Йеова Рафа беше дадено, за да ни открие привилегиятана нашето изкупление. Тази привилегия е да бъдем изцелени… Факт е, че първият Завет Бог даде след преминаването през Червено Море, което е преобраз на изкуплението ни. Това беше Завет на изцеление. По това време Бог се изяви като наш Лекар с първото изкупително и заветно име – Йеова Рафа, което означава „Аз съм Господ, Който те изцелявам“. Това не е само обещание, това е факт и постановление“.
Медицината твърди, че има 39 основни вида заболявания сред хората. На позорния стълб Господ Исус / на ервейски език Йешуа/ е бил бит, преди да бъде разпнат. Знаеш ли колко удара е понесъл? Четиридесет без един: точно 39 удара с разкъсващи кожата римски бичове – за всеки вид заболяване по един удар. Тези ужасни страдания на Исус не са случайни.
Святият Дух е написал чрез ръката на пророк Исаия:
„В Неговите рани ние се изцелихме” (Исаия 53:5).
Тук е използвано минало свършено време:
„Ние се изцелихме”.
Изцелението на всеки, който вярва в името на Божия Син, е факт от преди 2000 години, когато Исус/ Йешуа/ го е изработил съвършено на Голгота. Той е взел на Себе Си всеки наш грях, станал е проклет вместо нас, натоварил се е с нашите немощи, болести и болки, за да бъдем ние свободни, здрави, благословени и да Му служим с радост всеки ден от живота си.
„Изцеление“ вместо „болести“ е част от „размяната на кръста“. Ние чрез вяра получаваме спасение на душите си и също чрез вяра получаваме изцеление в дух, душа и тяло.
Но защо тогава много християни днес продължават да са болни и обременени? Потърсих отговор на този и други подобни въпроси в Библията. Ше разгледам няколко теми за изцелението тук. Докато четеш, помни, че източникът на болестите е дяволът, а Господ Исус Христос / на еврейски език Йешуа ха Машиах / е дошъл, за да съсипе неговите дела. Затова Той е освобождавал всички угнетявани от дявола, изцелявайки всяка болест и всяка немощ сред хората (Матей 4:23).
Болестта е враг на Бога, а значи и твой враг. Христос не само е изцелявал тези, които са имали нужда от изцеление, но Той е заповядал същите дела и на нас. Матей 10:8 казва: „Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте; даром сте приели, даром давайте.” Виж и Марко 16:17-18, Лука 10:9, Йоан 14:12. Размишлявай в молитва върху тези стихове и търси лицето на Бога. Той иска да извикаш към Него, за да ти открие велики и тайни неща, които не знаеш.
Дано Бог отвори очите на сърцата ни, за да видим чудесни неща в Неговия Закон на Царството Му! Дано отвори ухо в нас, за да чуем Неговото послание към нас! Дано ни даде дух на мъдрост и на откровение, за да познаем и приемем съвършената Му воля за себе си и другите!
Моля се да бъдеш изобилно благословен, докато четеш – в дух, душа и тяло. Моля се Бог да излее Дух на вяра върху теб – пълна, детска вяра в Неговото Слово, във вечната Му любов към теб, в Неговата воля да бъдеш съвършено здрав. Моля се Йеова Рафа да те изцели от каквато и болест да си болен, докато четеш. Моля Го в името на Неговия Син – Исус, защото само чрез това Име има спасение за теб, мен и всеки друг, от всяка болест и от всяко зло.
Боже, докосни човека, който чете сега! Нека името Ти „Господ Изцелител“ да се свети в нашите домове, църкви, градове, страна и до краищата на земята! Издигай работници на Твоята нива, които да бъдат облечени със силата на Святия Дух! Издигай проповедници на Евангелието, от които адът да трепери! Благодарим Ти и Ти се покланяме! На Теб принадлежи славата.
ИЗПОВЕД: Йеова Рафа или „Аз съм Господ, Който те изцелявам“ – това е името на моя Господ.
Из „Храната на вярата“ – Кенет ХегиВижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here