А трънът в плътта на Павел? А на прокуратурата? Реален ли е Сатана?

А трънът в плътта на Павел?
Но ако не изгоните от пред себе си жителите на земята, тогава ония от тях, които оставите, ще бъдат тръни в очите ви и бодли в ребрата ви, и ще ви измъчват в земята, в която живеете.
Числа 33:55
– Не си ли спомняш, брат Хегин, че Павел беше болен през целия си живот?
– Не, не си спомням това.
– Ама нали той имаше трън в плътта.
– Къде сте прочели в Библията, че трън в плътта означава болест? Никъде!
Изследвай Писанието. Виж, как Библията използва това понятие. В Стария Завет Бог казва на Израил: „Но ако не изгоните от пред себе си жителите на земята, тогава ония от тях, които оставите, ще бъдат тръни в очите ви и бодли в ребрата ви, и ще ви измъчват“ (Числа 33:55, Исус Навиев 23:13, Съдии 2:3).
Павел обяснява точно какво означава трънът: „… пратеник от сатана да ме мъчи…“ (II Коринт. 12:7). Навсякъде, където Павел отиваше да проповядва, този зъл дух вървеше след него и пред него и се опитваше да пречи по всякакъв начин. (Павел не можеше да заповяда на този дух да напусне земята, защото дяволът получи правото да бъде тук на земята след грехопадението на Адам.)
И така, болестите и немощите не могат да се отделят от сатана, защото той е този, който ги изпраща. Отношението на Исус спрямо болестите беше безкомпромисна война срещу сатана.
ИЗПОВЕД: Тъй като болестите и немощите са от дявола, аз следвам стъпките и отношението на Исус и подхождам към тях така, както подхождаше Исус!

В своята книга „Писмата на Душевадеца“ Кл. Ст. Луис ни припомня две от грешките, които допускаме, когато разсъждаваме за личността на дявола. Едната е да му даваме повече власт, отколкото заслужава – с други думи, може да прави, каквото си иска. Втората е да отричаме изцяло неговото съществуване и тогава той отново върши своите зли дела, въпреки човешкото неверие.

Съвременните хора днес обикновено си представят дявола, облечен в червено трико, с рога и опашка. Дори и да отричаме неговото съществуване обаче, не можем да отречем делата му: разбити сърца и домове, насилие, войни и разврат. Дори и онези, които отричат реалността на Сатана, трябва да признаят съществуването на сатанизма. В много страни на Запад има сатанински църкви, които растат много по-бързо от християнските.

В Библията лукавият е известен с имената „Сатана“ и „дявол“. Първото име означава „обвинител“ и се среща 34 пъти в Писанията. Второто означава „клеветник“ и се среща 36 пъти в Новия завет.  Сатана е известен още като „старовременната змия“, „дракон“ и „лукавия“ или „злия“. В Йоан 8:42-47 намираме страховито описание на дявола, представено от Самия Исус. Кои са основните неща, които не трябва да забравяме:

  • Сатана има претенции върху всяка неспасена душа. В Йоан 8:44 Исус споменава, че всички негови врагове са чада на лукавия. Сатана е „богът на този свят“ (2 Коринтяни 4:4), „князът на този свят“ (Йоан 12:31), който владее това покварено поколение (1 Йоан 5:19). Християните живеят в свят, доминиран от сатана. Ние сме войници, които са на вражеска територия, в една окупирана земя.
  • Сатана заслепява човешките умове за Истината. Той е „лъжец и баща на лъжата“ (Йоан 8:44). Ето защо човек, който не е приел Светия Дух, не може да разбере Божиите истини (2 Коринтяни 2:14). Сатана иска да грабне и открадне посятото Божие слово от сърцата на онези, които го слушат (Матей 13:1-9).
  • Сатана лъже относно Божиите думи. От Битие глава 3 до днес дяволът се опитва да заблуждава човека относно същността на Божиите думи. Този, които цитираше Библията, за да изкуши Исус (Матей 4:1-11), няма да остави и нас, а ще използва същия похват, за да ни въведе в заблуждение.
  • Дяволът е убиец от самото начало (Йоан 8:44). Сатана е „рикаещ лъв, който търси кого да погълне“ (1 Петър 5:8). Онези, които му служат, ни атакуват по физически, емоционален и сексуален начин, за да ни погубят. Техният господар си е поставил за цел да унищожи цялата човешка раса, но преди всичко желае да съсипе децата на Бога.
  • Сатана управлява демоните. Демонските сили са включени в армията на лукавия, за да нападат и воюват срещу Божия народ в опит да го победят и отклонят от Истината.
  • В своята същност лукавият се противи на Бога във всичко. В Йоан 8 глава четем как религиозните водачи, подбудени от дявола планираха смъртта на Исус. Докато Бог е светлина, сатана е тъмнина. Бог е свят, дяволът е източник на грях и поквара. Бог ни обича, сатана ни мрази. Бог даде Своя Син за нас, сатана би взел душата ви. Бог е наш Баща; дяволът е наш враг.

Как да му се противопоставим?

Не му давайте място! Сатана е реален, но той е победен. Христос дойде, за да съсипе делата на дявола (1 Йоан 3:8). Когато умря на кръста, Исус победи греха. Когато възкръсна, победи смъртта. Един ден сатана ще бъде хвърлен в огненото и жупелно езеро, за да прекара там вечността (Откровение 20:10). Сатана няма да царува в ада, там той ще носи своето наказание.

Съпротивете му се с Божията сила! „Покорявайте се на Бога, съпротивете се на дявола и той ще бяга от вас“ (Яков 4:7). В момента, в който сте изкушени, изберете да му се съпротивите и се въоръжете с Божията власт.

Изповядвайте вашата победа в Христос! Нашият Баща ни обещава, че никога няма да допусне изпитание, без да ни даде сила и изходен път, за да издържим (1 Коринтяни 10:13). Когато врагът ви атакува, позовете се на Божието слово и на победата, извоювана от Христос за вас,

Носете Божието всеоръжие! Атаките няма да престанат. Очаквайте ги! Помнете, че не сте сами! Бог ви е дал всички необходими оръжия, за да се съпротивите и да излезете победители: „И накрая ви казвам: бъдете силни в Господа и с неговата велика мощ. Носете пълното снаряжение, дадено от Бога, за да можете да устоите на хитрите планове на дявола. Защото ние се борим не срещу човешки същества, а срещу управниците, срещу властите, срещу могъщите владетели на този тъмен век, срещу злите духовни сили в небесните владения. Затова вземете пълното снаряжение, осигурено от Бога, за да сте способни да устоите, когато дойде злият ден, и да продължите да стоите, след като сте направили всичко възможно. Стойте силни! Завържете истината като колан на кръста си и си сложете като броня праведността. Обуйте краката си с готовността да съобщавате Благата вест за мира. И преди всичко вземете вярата като щит, с който ще можете да угасите всички огнени стрели на лукавия. Вземете спасението като шлем, а също и меча, който дава Духът. Този меч е Божието послание. Молете се в Духа по всяко време с всяка молитва и искайте всичко, от което се нуждаете. За да извършите това, винаги бъдете нащрек и никога не преставайте да се молите за всички Божии хора“ (Ефесяни 6:10-18).

Следващият път, когато дяволът ви напомни вашето минало, припомнете му какво го чака в бъдеще.

Източник: CBN News

Из „Храната на вярата“ – Кенет ХегинВижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here