Над 90 представители на социални услуги от територията на Община Кюстендил, участваха във Форум „Социални услуги в действие“

В залата на „Възрожденското училище“, под егидата на кмета на Община Кюстендил Петър Паунов, се проведе форум „Социални услуги в действие“. Форумът бе организиран от Община Кюстендил, съвместно с Национален алианс за социална отговорност /НАСО/.

Във форума взеха участие г-жа Радмила Рангелова – Зам.-кмет „Социални услуги, програми и проекти“, г-жа Наталия Христова – Представител на НАСО, г-жа Радостина Васева – Директор „Регионална дирекция социално подпомагане“,  г-жа Радостина Чивийска-Ночева – Директор „Дирекция социално подпомагане“-Кюстендил, Маргарита Пармакова – представител на АСП, експерти от Община Кюстендил и над 90 представители от социални услуги на територията на Община Кюстендил.

Форумът бе открит от зам.-кметът г-жа Радмила Рангелова, която приветства присъстващите и предостави подробна информация за всички 35 социалните услуги, които към момента се предоставят на територията на община Кюстендил.

Направен бе анализ на свършеното през последните 15 години, на научените уроци, на поставените цели и фундаментални задачи, с цел гарантиране устойчивостта на съществуващите социални услуги и планиране разкриването на нови. Радмила Рангелова разясни подробно на присъстващите  приоритетите в социалната политика на Община Кюстендил, като акцентира, че за качествена социална политика може да се говори единствено при прилагане на комплексен подход на подкрепа и грижа.

 

На форума бяха представени добрите практики, в лицето на  „Работата на мултидисциплинарния екип от „Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Ильо Войвода“ представена от „Социален сектор“ на дома и „Център патронажна грижа“ представена от г-жа Радмила Рангелова. Обсъдени бяха също така и настоящите и предстоящите задачи в работата на социалните услуги в условията на новата нормативна база.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here