Инж. Огнян Атанасов: ПП „Партия на зелените – гражданска листа“ е против цена от 3,65 лв. за м3 вода! Преразглеждане на бизнес плана

Инж. Огнян Атанасов

„Призива ми е към народните представители да се активизират по темата и да осъществят тези контакти с държвата и ведомствата.“, каза в допълнение общинския съветник от ПП „Партия на зелените – гражданска листа““ – Кюстендил

По темата за бизнес плана на „Кюстендилска вода“, с който в община Кюстендил водата от 2,016 лв. да стане 3,65 лв. за м3., отношение взеха общинските съветници от ПП „Партия на зелените – гражданска листа“ – Кюстендил, в лицето на инж. Огнян Атанасов.

Те са категорично против това искане.

„Наша група общински съветници се обявява категорично против, защото тези цени нашите съграждани не могат да ги плащат.

Изразяваме позиция против искането за увеличаване цената на водата от 2,016 на 3,65 за м3, подкрепяме желанието за увеличаване заплатите на служителите, тъй като са ниски и трябва да се да бъдат увеличени и тук е мястото на държавата и холдинга да подпомогнат предпирятието, защото достъпа и правото до чиста питейна вода има огромен социален елемент. Държавата трябва да компесира загубата на дружеството за да не бъде на загуба и да не се вдига цената на водата, тъй като има и социален елемент.“, каза общинският съветник, инж. Огнян Атанасов, уточнявайки, че държавата трябва да компенсира загубата на дружеството, за да не бъде на загуба и да не се вдига цената на водата.

Инж. Атанасов даде пример с ВиК – Шумен, където е върнат техния бизнес план за доработване и преразглеждане. Предлагам това да се случи и с бизнес плана на „Кюстендилска вода“, който да бъде върнат от КЕВР и да бъде регулиран.

Прпедлагаме:

  1. Преразглеждане на бизнес плана както е върнат за преразглеждане бизнес плана на ВиК Шумен
  2. Закон за водите да се напарви дефиниция що е то водно бедни, както дефиницията енергийно бедни и да се създадат инструменти за компенсиране на водно бедните
  3. Ромски махали – търпимост, адмимистративен адрес и след това партида – има много хора, които биха си плащали водата, ако имат документи
  4. Не подкрепяме ударното увеличаване цената на водата, както и не подкрепихме ударното повишаване на местните днаъци. Тук също с години не бе пипана цената, затова сме против ударното вдигане. Цената трябва да се повишава плавно.
  5. Недовършената реформа във ВиК сектора спъва като цяло развитието на сектора в нашата Област, при сегашното законодатеслство което не бе ясно дефинирано, едни общини влязоха, други не, а трети искат да излизат.

По думите на инж. Атанасов, дори и да бъде приет бизнес плана в този вид, то той няма да бъде достатъчен за по-мащабни инвестиции в капитални разходи, а по-скоро ще има пари за поддръжка на съществуващата мрежа.

„Затова, тъй като заради калпавото законодателство към момента, бих казал, че държваата е длъжник на Област Кюстендил, защото сме лишени възможността за инвестиране на евросредства и ако желаят сектора да се изправи на крака и да се развива трябва да се финансират от държавата няколко важни инфраструктурни проекти за Областта:

Дъжравата целево да финансира Големия инфрастуркутерн проект Реконструкция и разширение на ВиК мрежа в агломерация Кюстендил, включително в селата Лозно, Жиленци и Слокощица”, довеждащи водопроводи до Жиленци, които не са реновирани с години, реновиране на пречиствателната станция – която също не е реновирана с години. Язовир Кюстендил – трябва да има ясна позиция на държавата за бъдещето му.

А пък ВиК холдинга от своя страна да инвестира в дружеството чрез инвестиции в човешки капитал и енергийна ефективност на съорженията. Да се финансират подмяна на помпи с по-енергоефективни, да се изградат фотоволтаични нисталации за захранване на същите, като по този начин ще може цената на водата да се задържи в нормални граници.

Призива ми е към народните представители да се активизират по темата и да осъществят тези контакти с държвата и ведомствата.“, каза в допълнение инж. Атанасов.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here