Горски служители и ученици залесяваха в Локорско

Ученици от Първо СУ „Пенчо Славейков“ – София се включиха в акция по залесяване над с. Локорско, организирана от ЮЗДП в рамките на проект „Подобряване природозащитното състояние на горски местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в Югозападна България “

Акцията започна с посещение в горски разсадник- с. Локорско, където децата се запознаха с процеса на производство и отглеждане на фиданки за залесяване. Лесовъдите от ЮЗДП и ТП „ДГС София“ представиха пред учениците целия цикъл от събиране и обработка на семена, през производството на фиданки до залесяването и грижите за младите гори.

Последва акция по засаждане на дръвчета от космат дъб с цел възстановяване на увредена горска площ над с. Локорско, в която освен учениците се включиха доброволци от екипите на ЮЗДП и ТП „ДГС София“.

В събитието се включиха активно директорът на ЮЗДП инж. Благой Милев, зам.-директорът инж. Альоша Даков, началникът на отдел „Възобновяване на горите“ инж. Вера Станишева и директорът на ТП „ДГС София“ инж. Цветан Динев.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here