Ученици и горски служители залесяваха в Рила

Деца от пети и шести клас от ОУ „Аверкий Попстоянов“ в град Рила участваха в четвъртото залесително мероприятие по проект по ОПОС „Подобряване природозащитното състояние на горски местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в Югозападна България“.

Залесяването се извърши в района на село Бураново в района на ТП „ДГС Рилски манастир“.

Въпреки прогнозите за дъжд, времето се оказа благоприятно за акцията по залесяване на фиданките от черен бор, а дъждът заваля минути след залесяването и напои младите дръвчета.

Фиданките са произведени в Горски разсадници „Герена“ на стопанството и са подходящи за този вид месторастене. По проекта вече са залесени над 200 декара в този район.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here