Криза няма за вярващите! Божията воля е да бъдат снабдени нуждите ни. Всички нужди!

????????????????????????????
Снабдяване на нуждите ни
А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христа Исуса.
Филипяни 4:19
Божията воля е да бъдат снабдени нуждите ни. Всички нужди! Филипяни 4:19 включва всяка нужда, „всяка“ означава всяка, било то духовна, физическа, материална или финансова.
Вярвай в това!
За да не би някой да помисли, че Бог не се грижи за нашите финансови нужди, този стих е в контекст, разглеждащ материални и финансови въпроси. Прочети го и ще видиш, че Филипяните бяха събрали пари и дарове за други християни. Павел им обясни: „Понеже дадохте на другите и им помогнахте, моят Бог ще снабди всяка ваша нужда“. Така че Павел говореше за материални и финансови неща.
Тогава с каква дързост ние можем да се молим за финанси, които са ни необходими за плащането на сметките ни! Божията воля е снабдяването на всичките ни нужди!
ИЗПОВЕД: Когато се моля за финанси, аз се моля според Божието Слово – Неговата воля. Затова аз съм уверен, че Бог ме слуша. Това казва Словото Му. Щом като зная, че Бог чува това, за което Го моля, следователно зная, че ще получа желаното. Затова според Божието Слово вярвам, че съм го получил и благодаря на Бог!
Из „Храната на вярата“ – Кенет ХегинВижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here