Сградата на здравната служба в с. Доспей става културен дом, започна реализирането на проекта

Започна реализацията на проект „Ремонт и реконструкция на културен дом и библиотека в с. Доспей, Финансирането се осигурява по мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от стратегията на МИГ – Самоков.
Чрез реализацията на проекта на мястото на здравната служба ще бъде създаден културен дом.
Днес кметът Владимир Георгиев и директорът на дирекция ТСУ Красимира Костадинова бяха на посещение в селото, за да видят работата по сградата и прилежащия и терен и да обсъдят функционалността й. С тях бе и кметът на селото Николай Гешев. Тази сграда е много необходима за дейността на читалището, защото ще даде възможност за обособяване на библиотека, която в момента не функционира, тъй като няма помещение. От друга страна ще имат възможността да кандидатстват по програма „Глобални библиотеки”. Другите две помещения ще бъдат обособени в едно и ще изпълнява функциите на младежки клуб и читалня.
Реализацията на проекта предвижда ремонт и реконструкция на съществуващата сграда на бившата здравна служба, чрез поставяне на външна топлоизолация, подмяна на дограмата, която към момента вече е частично сменена, подмяна на ел. инсталация, подмяна на ВиК инсталация, изграждане на нова инсталация за отопление, подмяна на подови настилки и ще бъде осигурена достъпна среда.
На оградата ще бъде направена облицовка и ще се боядиса, а на обособеното дворно място ще се направи вертикална планировка, с алеи, детски кът и кътове за сядане.
Преди година със средства от общинския бюджет бе основно ремонтиран покрива, за да се запази сградата. Чрез проектът се цели разширяване на културната инфраструктура в с. Доспей, Предоставя се възможност да се създадат и развият нови и нетрадиционни форми на културни изяви с цел запазване характерната идентичност на фолклор, бит и традиции.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here