Без Него сме духовно импотентни: Господ ми каза следното: „Каквото и да кажеш в случая, Аз ще го сторя“

Връх Мальовица
Каквото и да желаете
Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете, и ще ви бъде.
Йоан 15:7
Докато се молех за любим човек, който беше обречен да умре, Господ ми каза следното: „Каквото и да кажеш в случая, Аз ще го сторя“.
Веднъж, когато се застъпвах за правата си в подобна ситуация, Господ дойде при мен във видение и каза: „Добре, ще му дам… години живот. Ще направя това просто, защото Ме помоли. Никой земен баща не е желал да извърши повече за децата си от Мен. Те трябва само да ме помолят“.
Защо Бог не прави това безусловно?
Защото ние сме длъжни да сътрудничим на Бога във вяра!
Идеята, че Бог е тиранин, който властва над хората, чупи глави, прави каквото си иска, все едно, дали му съдействаш или не, произхожда от абсолютно незнание!
Ние играем определена роля! Благодарение на Бога можем да бъдем на правилното си място. Господ Исус Христос – Главата на Църквата във всички неща – за съжаление е възпрепятстван в изпълнението на великите Си планове и дела, защото Неговото Тяло не разпознава дълбокото значение на възкресението Му и факта, че сме поставени да седим с Него отдясно на Отец / с душите си, а какво е душата- тя е всичко, цялата ни същност- интелект, чувства…/! Без душа и Бог сме духовно импотентни и нещастни, Той ни изпълва с радостта си, с любовта си, той пълни сърцата ни, обгръща ни с милостта си и сбъдва мечтите ни! Той е връх, от който гледаме света./
ИЗПОВЕД: Аз пребъдвам в Христос и Словото Му пребъдва в мен. Затова, когато поискам, каквото и да желая, ще го имам!
Из „Храната на вярата“ – Кенет Хегин



Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here