Красимир Чаврагански: От Европейския съюз Господ най- много е благославял нас, България!

Красимир Чаврагански с божественият си подарък, прелестна и сияна дъщеричка.
От Европейския съюз Господ най- много е благославял нас, България! Той е тук за да отвори очите ни, да възкреси жаждата ни да живеем за него, всеки, които има нужда от нас! Усещам неговата близост в живота си, в огромните му благословения към мен! Нека да почувстваме възкресенската сила на Бога, тя е навсякъде около нас и в нас!Понеже Аз живея и ве ще живеете! – каза Господ Иисус Христос! Честито възкресение! – това каза общинския съветник от Бобов дол Красимир Георгиев и добави:
Слава Тебе, Господи Иисусе Христе, Боже мой, задето пак ме удостои да видя радостния ден на Твоето преславно възкресение от гроба, когато освободи душите на праведните от века свързани в ада.
Със същата Божествена свобода на духа и плътта, премили Спасителю мой, и аз желая да ме развържеш, понеже съм свързан от много грехове, и да направиш да изгрее живоносната светлина на Твоето възкресение в моята мрачна душа.
Защото виждам Твоите безбройни щедрости и неизказано човеколюбие, дето на само че ме създаде от небитие да съществувам, като ме украси с подобието на Твоя образ и ме постави господар над всички земни твари, но и след като паднах от висотата и се заробих на врага, не ме остави:
Ти ме изкупи с Твоята скъпоценна кръв, снабди ме и с благодатта на Кръщението, за да се върна в първото си достойнство. Ала окаяният аз, като се спънах от плътския си ум, обърнах се пак и отново станах роб на греха и на страстите, додето един по един погубих всички дарове на Твоята благодат.
И тъй, сега какво да сторя, не зная, но като спомних думите на Твоите пречисти уста, че не дойде да повикаш праведниците, а грешниците към покаяние, и аз, като един от тях, с вяра и смирение пристъпвам към Тебе, ако и без аромати и благовонно миро (защото съм празен от добри дела), но имам твърда надежда да намеря в Тебе прощение на греховете и обнова на моя нечист живот.
И тъй, милостиво погледни върху мене, който се кая и искам да Ти служа. Не ме отхвърляй от благодатта на Твоето възкресение!
Чрез Твоята живоносна смърт и погребение умъртви моите люти страсти.
Чрез Твоето преславно възкресение подигни моята душа, която е умъртвена от грехове, и съживи съвестта ми, от която няма нищо понужно на света.
Чрез Твоето възнесение откъсни ме от суетните и душевредни земни блага и ме направи да мисля за небесното, тъй щото да не живея вече за себе си и да си угаждам, а да служа и работя на Тебе, моя Господ и Бог.
И, както се сподобих да се поклоня нd Твоето възкресение на земята, така сподоби ме да видя Тебе, най-милия мой Изкупител, и на небето, увенчан със слава и чест за претърпяната от Тебе кръстна смърт, и като застана отдясно на Твоето величие, с Архангелите и Ангелите, и с всички, изкупени от Тебе, мои братя, да Ти пея във вечни векове: Алилуия!Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here