Кметът Владимир Георгиев входира първият проект по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд”

Обект във внесения проект е блок 12 в кв. „Самоково”

Входиран и резолиран бе от кмета Владимир Георгиев първият проект по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд”. Обект във внесения проект е блок 12 в кв. „Самоково”.
Припомняме, че срокът за приемане на заявления за участие и приложенията към тях от регистрирани Сдружения на собственици на територията на община Самоков, за получаване на средства по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ по подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ по Плана за възстановяване и устойчивост” е до 10.05.2023г., / включително/.
Заявления /ведно с приложенията/ се подават от Председателите на Сдруженията на собствениците в “Деловодството” на община Самоков.
В срок до 17.00ч. на 31.05.2023г община Самоков ще подаде одобрените и класирани предложения по електронен път чрез информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here