11 мощни цитати от Светото Писание, които ще променят живота ви!

Кога за последен път се позовахте на Свещеното Писание? Стиховете от Библията ни утешават в моменти на скръб, насърчават и вдигат, носят доброта на сърцето и дават мъдрост. Ако вие, скъпи читатели, искате да бъдете щастливи и успешни, още от този ден започнете да четете Светото Писание. Най-малко един стих на ден. Ще видите, че вашият ум и качеството на живот скоро ще започнат да се променят!

 

Убедени сме, че тези мощни думи от Библията могат да променят живота ви. Основното нещо е да вярваме в сърцето и душата, защото всеки стих носи мъдростта на живота.

Цитати от Библията

„Възлюбени! Ако Бог толкова ни е възлюбил, тогава и ние трябва да се обичаме един друг. Никой никога не е виждал Бог. Ако се обичаме един друг, Бог стои в нас и любовта Му е съвършена в нас „(1 Йоан 4: 11-12) .

„Но аз ви казвам: Обичайте враговете си, благословяйте онези, които ви кълнат, правете добро на тия, които ви мразят, и молете се за тия, които ви гонят“ (Матей 05:44). .

„Не се безпокойте за нищо, но във всички случаи, чрез молитва, или чрез благодарност, нека исканията ви бъдат известни на Бога и мирът, който идва от Бога, а най-високо разбиране на твоя, нека пази сърцата ви и мислите за Вашия Христос Исус „(Фил. 4: 6-7) .

„И когато стоите и се молите, простете всичко, което имате срещу някого, за да ви прости вашият небесен Отец вашите грехове“ (Марк 11:25) .

„Попитайте и ще бъдете възнаградени, търсете и ще намерите. Почукайте и вратата се отваря пред вас. Който поиска, получава; който търси, винаги ще намери; и вратата ще се отвори пред онзи, който почука „(Матей 7: 7-8) .

„Повикай Ме – и аз ще ти отговоря, ще ти се покажа велик и недостъпен, който не знаеш“ (Йер.33: 3) .

„Дай и ще ти бъде дадено: мярката е добра, натъпкана, стърсена всичко, което даваш, препълнено ще ти се върне.

„(Лука 6:38) .

„Уповавай се в Господа и Той ще изпълни желанието на сърцето ти“ (Псалм 37: 4) .

„Но първо търсете Божието царство и Неговата правда, и всичко това ще ви се прибави“ (Матей 6:33) .

„Не се безпокойте за нищо, но във всички случаи, чрез молитва, или чрез благодарност, нека исканията ви ще бъдат известни на Бога и мир, който идва от Бога, а най-високо разбиране на твоя, нека пази сърцата ви и мислите на Вашия Христос Исус „(Фил. 4: 6-7) .

„Винаги помнете какво е написано в тази книга от закони. Изучавайте деня и нощта, за да направите всичко, което е написано в нея. Така ще бъдете мъдри и ще успеете във всичките си дела „(Исус Навин 1: 8) .

 

Дайте време на Господа. Обичайте и прославяйте Всемогъщия , и всичко ще се сбъдне! Всичко, което желаете, буквално ще се появи в ръцете ви, сякаш по вода, просто трябва да повярвате …

Съхранявайте тези силни стихове за себе си и не забравяйте да споделите доброто с приятелите си в социалните мрежи!
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here