Кметът Т. Младенов с четирима колеги удари първа копка на инсталация за отпадъци за 10 млн. на депото в Костинброд

Изграждането на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци стартира на РСУО Костинброд. Първака копка направиха кметът Костинброд Трайко Младенов, кметът на Годеч Радослав Асенов, на Божурище Георги Димов и зам.- кметовете на Своге Валентин Михайлов и на Драгоман Емилия Милушева.

Проектът се финансирана по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ съфинансирано от „Европейския фонд за регионално развитие“.Общата стойност за изграждане на двата обекта в община Костинброд е 10 817 300 лв. без ДДС, обектът трябва да бъде готов в рамките на 2023 г. Обща стойност на проекта е 18 946 706,60 лв. Водосвет за успех на проекта отслужи отец Николай. Депото се намира в землището на с. Богьовци, община Костинброд.  Инсталацията за предварително третиране на смесено събран битов отпадък е предвидено да обслужва всички общини от РСУО Костинброд, а именно, общините: Костинброд, Божурище, Годеч, Сливница, Драгоман и Своге.  Компостиращата инсталация за преработка на разделно събран зелен отпадък ще обслужва само общините Костинброд, Божурище и Годеч.

Със строителството са ангажирани ДЗЗД „Зелено строителство – Костинброд“ включващо фирмите „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД и „БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ“ АД. Строителният надзор е поверен на ДЗЗД „Геострой Консулт “състоящо се от фирмите „ГЕОЕКСПЕРТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „МЪРЧАНТ ГРУП“ ООД.

На събитието присъстваха също председателят на ОбС Костинброд д-р Атанас Тенев, съветници, зам.- кметовете инж. Теодора Гогова и Александър Ненов, екипът по управление на проекта и др.  Проектът стартира на 7 януари 2019 г., трябва да приключи на 7 декември 2023г.

Ще бъде изградена компостираща инсталация и съпътстваща инфраструктура към нея, ще бъде закупено оборудване, съоръжения и обзавеждане за инсталация за компостиране.

„Надявам се през септември месец инсталациите да са готови и да ги въведем в експлоатация. Този проект е много важен за региона и в частност за община Костинброд, защото е в полза единствено и само за гражданите. От една страна да живеем в по-екологично, чисти градове и села, и второто е да не се повишават таксите за смет.“.

„Основната цел на инсталацията е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, и за разделно събиране и рециклиране, чрез компостиране на зелени отпадъци.“, коментира инж. Красимир Дебеляшки. След реализацията на проекта, ще се повиши качеството на услугите в управлението на отпадъците, което ще подобри качеството на живот на населението. Ще подпомогне за подобряване качеството на въздуха и намаляване замърсяването на територията на региона. Ще допринесе за удовлетворяването на основните нужди на жителите на общините.

Новото съоръжение ще преработва всички зелени и биоразградими отпадъци- събрана шума и зелена маса от косенето на тревните площи в общината, орязани клони и храсти, остатъци от насаждения в частни градини, включително негодни за консумация плодове и зеленчуци, изхвърлени от търговски обекти и заведения за хранене.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here