ОбС- Кюстендил с декларация срещу намерение за проучване за добив на злато в региона

Кметът Петър Паунов: Разговарях и изразих тревогите си пред премиера Гълъб Донев. Очаквам неговите стъпки. Имам уверенията, че ще се направи детайлна проверка. Ако няма развитие на въпроса, ще се търси съдействие и от страна на президента

На вчерашната сесия на Общински съвет- Кюстендил, съветниците приеха декларация срещу обнародвано в Държавен вестник разрешение, касаещо извършване за добив на злато на територията на две общини – Трекляно и Кюстендил.

С решението на Министерски съвет се дава разрешение за откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми, в площ „Здравков дол“, разположена на територията на посочените общини.

В декларацията се посочва, че сред основните предимства на община Кюстендил са нейната запазена и чиста природа, плодородна земя, благоприятни климатични условия и водни ресурси. В документа се казва още, че перспективите са за развитието на селското стопанство. Има много защитени зони, богато културно и историческо наследство, както и религиозни обекти. Десетки са защитените зони, територии, растителни и животински видове.

Съветниците се опасяват от начина на проучване и последващо добиване на полезни изкопаеми, което да доведе до замърсяването на околната среда и причиняване на екологична катастрофа.

С декларацията се настоява Министерски съвет, Министерство на енергетиката, Министерство на околната среда и водите, както и всички компетентни институции в страната да предприемат всички законосъобразни действия относно ефективното спиране и прекратяване на споменатата процедура.
Беше посочено, че за обхвата на тази територия вече е било разрешено проучване, но Министерски съвет е решил, че има опасност от замърсяване и е отменил решението си.

Темата коментира и кметът на Община Кюстендил Петър Паунов. По думите му вече е проведен разговор с министър-председателя Гълъб Донев. „Очаквам неговите стъпки. Ясно изразих тревогите си. Имам уверенията, че ще се направи детайлна проверка“, каза Петър Паунов. Кметът допълни, че ако няма развитие на въпроса, ще се търси съдействие и от страна на президента.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here